Vanaf 2022 forse verruiming van het lage VPB-tarief

Sinds 2019 zijn de VPB-tarieven jaarlijks naar beneden bijgesteld. Ook t.a.v. 2022 zijn er veranderingen doorgevoerd die positieve effecten op de belastingdruk van uw BV kunnen hebben. Maar pas op!

Wat houdt de verruiming van het lage VPB-tarief vanaf 2022 in?

Vanaf 2022 is door het kabinet voorgesteld om het huidige lage VPB-tarief van 15% (het tarief dat geldt voor 2021) toepasbaar te maken op aanzienlijk omvangrijke winstgedeelten. Dit betekent een verhoging van de zogenaamde 1e schijf van € 245.000 winst in 2021, naar € 395.000 in 2022. Het lage tarief kan dus vanaf 2022 op maar liefst € 150.000 extra winst worden toegepast.

Er is wel een “maar”. Het toptarief in de VPB-belasting zal namelijk vanaf 2022 stijgen van 25% (2021) naar 25,8% (2022). Bv’s met beperktere resultaten zullen vanaf 2022 dus minder minder belasting gaan betalen. Bv’s met winsten van ruim € 2.000.000 gaan per saldo juist meer VPB betalen.

Verruiming laag VPB-tarief vanaf 2022: de consequenties voor u

De gunstige VPB-voorwaarden voor kleine winsten en de hogere tarieven bij aanzienlijke resultaten, maken gebruikmaking van een fiscale eenheid qua belastingdruk steeds minder interessant. Door de winsten van Bv’s samen te voegen binnen een fiscale eenheid stijgt het totale resultaat immers en er kan binnen een dergelijke eenheid slechts 1 x gebruik gemaakt worden van het lage tarief van 15%. Afzonderlijke Bv’s buiten een fiscale eenheid kunnen dat lage tarief separaat toepassen.

De nieuwe belastingstructuur is bedoeld om een extra impuls te geven aan het mkb. Veel fiscalisten en adviseurs gaan momenteel met hun klanten, waartoe ook MKB+-bedrijven behoren, in gesprek om te bepalen in hoeverre herstructurering van de onderneming tot verminderde belastingdruk zou kunnen leiden. Opgemerkt moet worden dat het veranderen van de juridische structuur wel de nodige voeten in aarde kan hebben in administratief en fiscaal opzicht.

Bepaal de gevolgen voor uw bedrijf in overleg met Hut Accountants

Veel fiscalisten gaven eerder al aan dat het nieuwe VPB-beleid de deur opent naar mogelijk vanuit politiek oogpunt ongewenste vormen van belastingbesparing. De staatssecretaris van Financiën heeft dan ook verklaard dat ongewenste consequenties van de verruiming van het lage tarief, zullen worden bestreden met nieuwe beperkende maatregelen.

Twijfelt u over wat voor u de beste keuze is om met deze ontwikkelingen om te gaan? Overleg dan met een van de specialisten op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie binnen Hut Accountants. Wij adviseren u graag over de effecten van het nieuwe VPB-beleid.