Vanaf 2022 Btw-aangifte via nieuw ondernemersportaal belastingdienst

Vanaf 2022 moeten rechtspersonen Btw-aangifte doen via het nieuwe ondernemersportaal van de belastingdienst m.b.v. een eHerkenningsmiddel. Hut accountants legt uit.

Bent u een van die bijna 300.000 ondernemers die momenteel nog steeds btw-aangifte doen via het oude ondernemersportaal van de fiscus? Let dan even op want in 2022 wordt de btw-aangifte via het oude ondernemersportaal definitief vervangen door het nieuwe portaal van de belastingdienst: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Rechtspersonen zoals Bv’s krijgen hierbij verplicht te maken met het inlogmiddel eHerkenning.

Meerdere mogelijkheden om in 2022 btw-aangifte te doen kan vanaf 2022 op 3 manieren btw-aangifte worden gedaan, namelijk door de onderneming zelf met behulp van met de belastingdienst verbonden administratiesoftware. Er kan tevens gebruik gemaakt worden van een belastingadviseur die de aangifte verstuurt. De derde optie is om de aangifte direct via Mijn Belastingdienst Zakelijk op de website van de fiscus te doen. In dat geval dient men zich te kunnen identificeren om in te kunnen loggen.

Hoe inloggen op het nieuwe ondernemersportaal?

De manier waarop men inlogt op het nieuwe ondernemersportaal kan verschillen per ondernemingsvorm. Is er geen sprake van een rechtspersoon zoals in geval van een eenmanszaak, dan heeft men als ondernemer de keuze uit inloggen door middel van de persoonlijke DigiD of door middel van eHerkenning. Rechtspersonen zoals Bv’s kunnen vanaf 2022 alleen op het nieuwe ondernemersportaal van de belastingdienst inloggen om btw-aangifte te doen met behulp van eHerkenning.

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem waarmee ondernemingen zich kunnen identificeren bij (semi-)overheidsorganisaties. Men kan (en moet) dit voor steeds meer doeleinden gebruiken zoals voor het aanvragen van bepaalde subsidies. Het is dan ook bruikbaar voor alle typen organisaties, van eenmanszaak tot BV. Vanaf 2022 is het voor wat betreft de btw-aangifte voor rechtspersonen dus echter verplicht.

Wat heeft een rechtspersoon precies nodig om btw-aangifte te doen op het nieuwe portaal?

eHerkenning kan beschouwd worden als een digitale dienst met verschillende levels van betrouwbaarheid. Deze niveaus variëren van EH2 (lage betrouwbaarheid) tot EH4 (hoge mate van betrouwbaarheid). Het voor de btw-aangifte benodigde niveau is EH3 (substantiële betrouwbaarheid).

Een eHerkenning kan worden aangevraagd via daartoe aangewezen eHerkenningsleveranciers. Al naar gelang het betrouwbaarheidsniveau zijn de controleprotocollen complexer.

Wanneer u als ondernemer eHerkenning alleen toepast voor de btw-aangifte dan is het mogelijk om een speciaal inlogmiddel aan te schaffen op EH3-niveau. Met dit inlogmiddel kan men dan alleen inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk maar geen gebruik maken van de online diensten van andere overheden.

Hoe zit het met de kosten met betrekking tot een identificatiemiddel?

Is DigiD voldoende voor u als ondernemer om btw-aangifte te doen op het nieuwe portaal van de belastingdienst, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

eHerkenning niveau EH3 kost wel geld. Ieder betrouwbaar systeem voor identificatie bij inloggen brengt namelijk kosten voor softwareontwikkeling en -beheer met zich mee. De overheid heeft bij de toepassing van dit identificatiemiddel erkende leveranciers aangewezen die met elkaar concurreren hetgeen het tarief voor eHerkenning naar verwachting zal drukken.

Schaft men alleen het speciale Belastingdienst EH3 inlogmiddel aan dan kan men als ondernemer / onderneming vooralsnog “subsidie” aanvragen voor de jaarlijkse kosten die men maakt voor dit identificatiemiddel. Schaft men het reguliere identificatiemiddel op EH3-niveau aan dan heeft men geen recht op die compensatie.

Let op! Verricht de onderneming (rechtspersoon) ook zelf de VPB-aangifte en loonaangifte, dan dient het reguliere EH3-inlogmiddel te worden aangeschaft. Het middel is in het geheel niet nodig indien een externe belastingadviseur de btw-aangifte verricht. Hij zal u dan wel vragen om een machtiging.

Bent u het overzicht kwijt?

Bij Hut Accountants werken specialisten op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Zij hebben gegronde kennis van alle procedures omtrent fiscale aangiften zoals de btw en de daartoe benodigde identificatiemiddelen.

Neem contact met ons op wanneer u een vraag heeft over het door u benodigde eHerkenning. Vanzelfsprekend kunt u de btw-aangifte alsmede andere fiscale aangiften ook geheel aan ons uitbesteden.