Valse telefoontjes over betalen belastingschuld

De belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over het betalen van uw belastingschuld. Iemand doet alsof hij/zij een medewerker van de belastingdienst is en zegt dat u meteen geld moet overmaken. Ga niet in op deze verzoeken! U kunt wel door de belastingdienst gebeld worden voor afspraken over het betalen van uw belastingschuld.

Maar dan houdt de belastingdienst zich altijd aan de volgende regels:

Verwijzen altijd naar eerdere correspondentie die bij u bekend moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanslag, betalingsherinnering of een lopende betalingsregeling.
Betalingen maakt u alleen over op een rekeningnummer van de Belastingdienst. 
Vragen nooit om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes.
Als ze een betalingsregeling met u afspreken, ontvangt u altijd een bevestiging van de afspraken.

Krijgt u een telefoontje van iemand die zich niet aan deze regels houdt? Dan is dat geen medewerker van de belastingdienst.