Vakantiegeld: Uitstel van betaling belasting wegens liquiditeitsproblemen

Ondernemers die, bijvoorbeeld omdat ze vakantiegeld moeten betalen aan hun medewerkers, tijdelijk niet in staat zijn om belastingschulden te betalen, kunnen telefonisch maximaal vier maanden uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen.

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeitspositie van bedrijven. Het is alleen mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor aanslagen die reeds ontvangen zijn. Voor de loonbelasting en omzetbelasting kunnen ondernemers pas uitstel aanvragen als de naheffingsaanslag loonbelasting of omzetbelasting binnen is.

Wel invorderingsrente

De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden kort telefonisch uitstel van betaling. De vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de oudste openstaande aanslag. Ondanks het uitstel rekent de Belastingdienst wel invorderingsrente. Het kort telefonisch uitstel geldt alleen als de totale openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 bedraagt. Ook mag er geen dwangbevel zijn uitgereikt. Verder mag in de openstaande schuld geen onbetaalde vergrijpboete zijn begrepen en moet tijdig aangifte zijn gedaan. Een verzoek om telefonisch uitstel van betaling wordt niet geregistreerd als een melding van betalingsonmacht.

Bron: Belastingdienst