Vakantiegeld in 2024 zal lager uitvallen voor werknemers die een modaal inkomen of meer hebben.

In mei ontvangen de meeste werknemers weer hun vakantiegeld. Voor werknemers die een modaal inkomen of hoger hebben, blijft het bedrag gelijk of wordt het zelfs iets minder ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn echter wat verschillen. Werknemers die net onder het modale inkomen verdienen, bijvoorbeeld € 3.000 bruto per maand, krijgen netto € 242 meer vakantiegeld. Een parttime medewerker met een bruto maandsalaris van € 1.750 ziet een stijging van € 578 ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers komen van ADP Nederland, een bedrijf dat zich bezighoudt met HR- en salarisadministratie.

Werknemers met een modaal inkomen (€ 3.395 bruto per maand) ontvangen € 19 minder vakantiegeld dan vorig jaar. Voor iemand die drie keer het modale inkomen verdient (€ 10.185 bruto per maand) is het verschil zelfs € 637.

Heffingskortingen

Deze veranderingen zijn te wijten aan aanpassingen in het belastingstelsel, met name het verrekeningspercentage op het standaard belastingtarief. Dit percentage zorgt ervoor dat de heffingskortingen correct worden toegepast, welke afhankelijk zijn van het inkomen. Elk jaar verschuiven de grenzen waarbij deze kortingen beginnen en eindigen, wat invloed heeft op de hoogte van de loonbelasting op het vakantiegeld.

Een voorbeeld: het belastingtarief voor iemand die € 1.750 bruto per maand verdient, is dit jaar 5,54%, terwijl dit vorig jaar nog 39,94% was. Voor mensen met een bruto maandsalaris van € 3.000 daalt het tarief van 49,54% naar 41,13%. Dit verklaart waarom sommige werknemers meer vakantiegeld ontvangen in 2024.

Voor werknemers die drie keer het modale inkomen verdienen, wordt het toptarief van 49,5% dit jaar gecorrigeerd met een verrekeningspercentage van +6,51%. Dit komt doordat de afbouw van de arbeidskorting dit jaar langer duurt. Hierdoor wordt nu 56,01% loonheffing ingehouden op het vakantiegeld, terwijl dat vorig jaar nog 49,5% was.

Wettelijk minimumuurloon

De introductie van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 heeft ook invloed op het vakantiegeld. Een werknemer met het minimumloon voor een 36-urige werkweek ontvangt € 15 minder vakantiegeld dan vorig jaar. Minimumloners met een 38-urige of 40-urige werkweek zien daarentegen een stijging van respectievelijk € 12 en € 40 in hun netto vakantiegeld. Dit komt doordat zij nu over een hoger salaris (meer uren) vakantiegeld opbouwen.

Stel uw vragen aan Hut Accountants

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zijn op de hoogte van de belastingtarieven. Heeft u vragen over uw vakantiegeld, neem dan contact op met ons.