UWV vergoedt transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte

Sinds de invoering van de transitievergoeding is de uitbetaling van die vergoeding voor werknemers die wegens ziekte uit dienst treden een doorn in het oog voor werkgevers. De regering is sinds die tijd bezig een oplossing te zoeken. Er wordt een wetsvoorstel ingediend waarbij wordt geregeld dat werkgevers die te maken krijgen met deze vergoeding een vergoeding kunnen krijgen van het UWV.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een in juli 2015 ingevoerd fenomeen die voorschrijft dat werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst op verzoek van werkgever wordt geëindigd in alle gevallen een vergoeding meekrijgen als zij minimaal 24 maanden in dienst waren (ontslag op staande voet uitgezonderd). 
Op het moment dat een zieke werknemer na de verplichte loondoorbetalingsverplichting van 104 weken uit dienst treedt is dus een volledige transitievergoeding verschuldigd. Dit was vele werkgevers een doorn in het oog omdat zij immers niets aan de ziekte van de werknemer konden doen.

Arbeidsovereenkomst niet beëindigen

Een werkgever kon ervoor kiezen om na die 104 weken de arbeidsovereenkomst slapend in stand te houden om zo de transitievergoeding te omzeilen. Een werknemer trad dan gewoon niet uit dienst en er was dus geen vergoeding verschuldigd. 

Keerzijde was wel dat de werkgever nog niet van de werknemer af was en het aantal dienstjaren op bleef tellen zodat de uiteindelijke transitievergoeding alleen maar hoger wordt.

Oplossing

De oplossing is verzonnen in een maatregel die is aangeboden aan de Tweede Kamer. De werkgever is dan weliswaar nog steeds een vergoeding verschuldigd, maar kan die vervolgens weer terugvorderen bij het UWV. Deze oplossing zal dan ook met terugwerkende kracht gelden voor alle vergoedingen die zijn betaald vanaf het begin van de regeling in juli 2015.