Urencriterium ondernemers

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek dient u minimaal 1.225 uur aan uw onderneming te besteden. Elke minuut die u in uw bedrijf stopt, telt.

Dus niet alleen declarabele uren, maar ook tijd die u besteedt aan reizen, acquisitie, zakelijke cursussen, overleg met collega’s en het voeren van de administratie. Zolang er maar een zakelijke verband is, zijn het ondernemersuren. Ondernemers moeten zelf, door middel van urenregistratie, bewijzen dat ze aan de norm van 1.225 uur voldoen. Het is dus van belang dat u vanaf het begin van het jaar uw uren goed bijhoudt.

U moet niet alleen aantoonbaar tenminste 1.225 uur in de onderneming hebben gewerkt, maar uw ondernemersuren moeten ook nog een minimaal 50% van de totaal gewerkte uren bedragen om te voldoen aan het urencriterium. Deze 50%-eis geldt niet voor startende ondernemers (ondernemers die in de afgelopen vijf jaar in één of meer jaren geen ondernemer waren).

Bron: Belastingdienst