Tips voor het starten van een extra bedrijf

Bedrijvigheid zit ondernemers in het bloed. Veel ondernemers overwegen dan ook dikwijls om met de exploitatie van een extra bedrijf te starten. Hut Accountants legt graag uit waarop u moet letten.

Extra bedrijf starten als het goed gaat of juist niet

Bij de Kamer van Koophandel werd gedurende de coronacrisis een toename waargenomen van het aantal vragen van ondernemers over het starten van een extra bedrijf. De aanleiding is waarschijnlijk dat sommige ondernemers de zaken hebben zien stilvallen en nadenken over andere vormen van zaken doen. Dat is begrijpelijk.

Tegelijkertijd zijn er ook ondernemers bij wie het juist wel goed gaat en die overwegen om een extra bedrijf te starten omdat ze overal kansen zien.

Extra bedrijf starten als ZZP’er is niet zomaar mogelijk

Bent u een natuurlijk persoon met een eenmanszaak, dan is het niet mogelijk om een 2e eenmanszaak bij de KvK te registreren. Het handelsregister staat dat niet toe. Wat wel mogelijk is, is om uw eenmanszaak voort te zetten en daarnaast een andere rechtsvorm toe te voegen zoals een vof of een BV.

Is dat niet aan de orde, dan kunt u bij de inschrijving van uw huidige eenmanszaak wel een nieuwe bedrijfsactiviteit laten vermelden. Ook het toevoegen van een extra bedrijfsnaam en handelsnaam is mogelijk. Naar buiten toe kunt u uw activiteiten dan apart communiceren, maar het blijft één en dezelfde onderneming.

Extra bedrijf starten: is dat wel wenselijk?

Als u besluit om een extra bedrijf of een extra bedrijfsactiviteit te starten, is het van belang u te realiseren wat hiervan de consequenties zijn. Het is immers in de praktijk een hele uitdaging om de aandacht te verdelen over 2 verschillende dingen. Vaak zorgt dat voor een enorme toename in complexiteit. En de geloofwaardigheid van het communiceren over 2 totaal verschillende zakelijke activiteiten, bijvoorbeeld via social media en LinkedIn, is niet altijd even groot.

Het is verstandig om te zoeken naar complementariteit van bedrijfsactiviteiten. Wanneer uw nieuwe bedrijfsactiviteit erg afwijkt van de eerste, maakt u het uzelf wellicht onnodig moeilijk. U kunt dan bijvoorbeeld niet terugvallen op uw bestaande netwerk en moet uw marketingaanpak weer helemaal opnieuw uitvinden. Zijn er juist raakvlakken in de activiteiten die u kiest en de doelgroepen die u daarmee beoogt, dan zorgt dat voor kruisbestuiving.

Advies van Hut Accountants: zorg dat u het overzicht houdt!

Voor aparte bedrijven geldt sowieso een aparte administratieve plicht. Beide bedrijven moeten een eigen boekhouding bijhouden. Kiest u voor een extra bedrijfsactiviteit binnen dezelfde onderneming, dan is die verplichting er niet. Toch kan het verstandig zijn om dan een 2e zakelijke betaalrekening te openen. Op die manier heeft u sneller inzicht in uw geldstromen en kunt u de effectiviteit van de afzonderlijke bedrijfsactiviteiten beter beoordelen dan wanneer alle inkomsten en uitgaven op één hoop terechtkomen.

U kunt zo ook met 2 verschillende handelsnamen factureren. Dat maakt het ook voor klanten allemaal duidelijker en begrijpelijker.

Vraag gerust om advies

Of het nu om accountancy, belastingadvies en salarisadministratie gaat. Onze specialisten zitten voor u klaar. Hun adviezen zijn vaak niet alleen gericht op financiën en fiscale aangelegenheden, maar ook op praktische zaken zoals het al dan niet starten van een extra bedrijf of een extra bedrijfsactiviteit. Wij houden de zaken graag overzichtelijk en beheersbaar, zowel voor onszelf als voor u als ondernemer.