Subsidie ​​voor overgang naar uitstootvrije, zakelijke voertuigen

Veel grote steden zijn al intensief bezig met het weren van (diesel)auto’s uit het stadsbeeld en het stimuleren van rijden met elektrische (zakelijke) voertuigen in de binnenstad omgeving. De verwachting is dat deze trend in de toekomst zal toenemen en dat op termijn alleen nog maar uitstootvrije, zakelijke voertuigen in bepaalde binnensteden zullen worden toegelaten.

Het is belangrijk dat men als ondernemer tijdig anticipeert op een overgang naar rijden met uitstootvrije zakelijke voertuigen. De servicesector bijvoorbeeld, die technisch onderhoud, installaties en reparatiewerkzaamheden uitvoert aan onder andere zakelijke panden in binnensteden, is verantwoordelijk voor zo’n 25 procent van de in binnensteden aanwezige bestelauto’s.

Vanaf 2025 zero-emissiezones

Het is gemeenten wettelijk toegestaan om vanaf 2025 gebieden in te gaan stellen waar op termijn dan alleen nog zakelijke voertuigen, bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden zonder uitlaatgassen. Gelukkig is er sprake van subsidies en andere regelingen voor de overgang naar uitstootvrije, zakelijke voertuigen.

Zorg als ondernemer tijdig voor overgang naar uitstootvrij rijden d.m.v. subsidie

Om je in de toekomst als ondernemer door de zogenaamde zero-emissiezones te kunnen verplaatsen, dienen uitstootvrije zakelijke voertuigen zoals een bestelbus of vrachtwagen die CO2-neutraal zijn, te worden aangeschaft. Om bedrijven de kans te geven om tijdig op de veranderingen te kunnen anticiperen, komt er een landelijke overgangsregeling. Ondernemers krijgen daardoor de mogelijkheid om hun bestaande, vervuilende voertuigenpark ruim op tijd te vervangen door uitstootvrije varianten en te voorkomen dat ‘de stadspoorten voor hen gesloten blijven’.

Afgezien van fiscale investeringsvoordelen voor de overgang naar schone bestelbussen of vrachtwagens, zal er ook subsidie op de aanschaf beschikbaar komen. Deze faciliteiten kunnen al tussen 2021 en 2025 door ondernemers worden gebruikt zodat men de overgang tijdig kan bewerkstelligen.

Welke overgangstermijnen gelden voor emissieloos rijden in binnensteden?

Gemeenten kunnen pas vanaf 1 januari 2025 de zogenaamde zero-emissiezones invoeren. Als voorwaarde wordt hierbij van hogerhand gesteld dat dit minimaal vier jaar van tevoren wordt aangekondigd, zodat ondernemers ruim de tijd krijgen om de overgang naar uitstootvrije (zakelijke) voertuigen te bewerkstelligen.

  • Nieuwe zakelijke voertuigen zoals bestel- of vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet en waarmee een ondernemer het stadscentrum wil bezoeken, dienen volledig emissieloos te zijn.
  • Voor ondernemers die momenteel nog over een bestelbus beschikken die wordt aangedreven door een fossiele verbrandingsmotor, geldt dat deze voor 2027 vervangen moet zijn door een van de beschikbare uitstootvrije modellen. Gebruik hiervoor de subsidieregeling(en) die in 2021 beschikbaar komen.
  • Vanaf 2029 dienen ook alle vrachtwagens waarmee men stadscentra bezoekt geheel uitstootvrij te zijn. Ook de bestaande zakelijke vrachtwagens o.b.v. fossiele verbrandingsmotoren dienen voor dat jaar allemaal vervangen te zijn door emissievrije exemplaren.

Voor particulieren die gebruik maken van een bestelbus of vrachtauto geldt dat zij ontheffingsverlening kunnen aanvragen bij de desbetreffende gemeente. Hetzelfde geldt voor die categorieën van voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

Hut accountants, ook voor al uw subsidievragen

Hut Accountants beschikt over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Onze professionals hebben daarnaast veel kennis van subsidies en fiscale regelingen waar u onder andere als ondernemer van kunt profiteren.

Wilt u meer weten over subsidies en fiscale regelingen m.b.t. de overgang naar uitstootvrije, zakelijke voertuigen? Neem dan contact met ons op!