Subsidie voor financiering vaste lasten startende ondernemers i.v.m. Coronavirus

Er is nu ook subsidie beschikbaar voor startende ondernemers ter financiering van vaste lasten tijdens de Coronacrisis. Met deze steunmaatregel worden startende ondernemers in deze moeilijke periode ontzien. De subsidie voor het eerste kwartaal kan aangevraagd worden vanaf 31 mei 2021. De formele naam van deze subsidie luidt: “Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19."

Welke startende ondernemers komen voor deze subsidie i.v.m. het Coronavirus in aanmerking?

De subsidie voor de financiering van vaste lasten tijdens de Coronacrisis is gericht op ondernemers die recent zijn begonnen met hun bedrijf. De doelgroep betreft die startende ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Deze subsidie lijkt sterk op de algemene TVL-regeling die alle ondernemers ondersteunt bij financiering van hun vaste lasten gedurende de Corona-crisis. Omdat de starters in deze specifieke periode van oktober 2019 tot en met juni 2020 echter niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikten, kwamen zij niet in aanmerking voor steun vanuit de TVL.

Deze nieuwe subsidie voor financiering vaste lasten startende ondernemers i.v.m. het Coronavirus is nu speciaal in het leven geroepen om deze specifieke doelgroep te ontzien.

Hoe werkt de subsidie voor vaste lasten voor starters?

De “Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19” neemt als uitgangspunt de omzet van het 3e kwartaal in 2020, toen er relatief weinig Corona gerelateerde beperkingen van kracht waren en er “vrij” kon worden ondernomen.

Ter bepaling van het recht op subsidie geldt dat er gedurende het 1e kwartaal van 2021 minimaal 30 procent omzetverlies moet zijn geleden ten opzichte van dit relatief gunstige 3e kwartaal in 2020. Is daar sprake van dan kan men als startende Mkb’er en of zzp’er een subsidieaanvraag indienen voor financiering van de vaste lasten.

Overige voorwaarden t.a.v. deze subsidieregeling

De “Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19” kent overige voorwaarden die grotendeels gelijk zijn aan de algemene TVL-regeling. De belangrijkste voorwaarden, afgezien van de specifieke inschrijfdatum bij de KvK, zijn:

  • Minimaal 30 procent omzetverlies t.o.v. de referentieperiode;
  • Minimaal 1.500 euro aan vaste lasten op kwartaalbasis;
  • Vestiging in Nederland.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 124.999 euro voor de periode januari, februari en maart 2021 Tot 12 juli kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor subsidie over het 1e kwartaal. Er is € 90 miljoen beschikbaar voor subsidie t.b.v. het 1e kwartaal van 2021.

Hut Accountants helpt u deze subsidie te benutten

De specialisten van Hut Accountants, actief ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, hebben veel kennis ten aanzien van deze nieuwe Corona gerelateerde subsidieregeling en andere regelingen. Neem contact met ons op wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning bij het indienen van een aanvraag.