Nieuwe lockdown: steunloket NOW heropend tot 27 december

Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen met personeel in dienst tot 80% van hun loonkosten vergoed krijgen wanneer zij a.g.v. de coronacrisis kampen met 100% omzetdaling. Helaas heeft het cabinet noodzaak gezien om van dinsdag 15 december 2020 tot vooralsnog 19 januari 2021 opnieuw tot grootschalige lockdown over te gaan. Aangezien dit veel ondernemers zal raken, is de openstelling van het steunloket t.b.v. de NOW-regeling voor kwartaal 4 van 2020, verlengd tot 27 december 2020.   

Tegemoetkoming via NOW

Door de nieuwe lockdown zullen zeer veel ondernemingen in december 2020 en daarna met een flinke mate van omzetverlies te kampen krijgen. De mate waarin NOW de loonkosten van het personeel in die periode subsidieert, is afhankelijk van de mate waarin er omzetverlies geleden zal worden. Gelukkig zijn veel ondernemers creatief en zoeken zij naar nieuwe manieren binnen de wettelijke mogelijkheden om toch omzet en inkomsten te kunnen realiseren.

Echter ook wanneer er geen sprake is van 100% omzetverlies kan een beroep worden gedaan op het heropende steunloket t.b.v. de NOW-regeling. Zo is de tegemoetkoming in de loonkosten bijvoorbeeld 40% van de loonkosten bij 50% omzetverlies. Er is wel sprake van een minimum. Over een periode van 3 maanden moet ten minste 20% omzetverlies geleden worden. Referentie is dezelfde periode in 2019 (in dit geval over kwartaal 4).

Het steunloket om NOW voor het 4e kwartaal over 2020 aan te vragen, is in verband met de recent aangescherpte corona-maatregelen en daarmee door de overheid verplichte sluitingen heropend van 15 december tot en met 27 december 2020. U kunt dus alsnog een NOW-aanvraag doen voor het 4e kwartaal van 2020 wanneer u dat nog niet had gedaan.

Opening steunloket NOW voor de komende kwartalen

De NOW-regeling wordt telkens opengesteld voor een periode van 3 aaneengesloten maanden, ergens gedurende dat kwartaal zelf. Ook voor het 1e kwartaal van 2021 zal NOW kunnen worden aangevraagd, net als voor het 2e kwartaal van 2021. Het steunloket NOW zal voor het 1e kwartaal vooralsnog van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 heropend worden. Aanvragen voor het 2e kwartaal gaat binnen het tijdvak van 17 mei 2021 tot 13 juni 2021.

Advies bij gebruikmaking NOW-regeling nodig?

U kunt de NOW digitaal aanvragen via de site van het UWV (uwv.nl). Na het indienen van een aanvraag via het heropende steunloket NOW, krijgt men de tegemoetkoming van 80% als voorschot uitbetaald in een drietal termijnen. Nadat de werkelijke mate van omzetverlies is vastgesteld, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. Het kan dan zijn dat u een bedrag moet terugbetalen!

Wilt u op een verantwoorde wijze gebruik maken van de NOW-regeling, of ondersteuning bij uw aanvraag, neem dan contact op met Hut Accountants. Wij beschikken over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij zijn ook goed op de hoogte van de NOW-regeling en kunnen u daarbij assisteren.