Standpunt fiscus - vergoeding financieel advies werknemer wordt aangemerkt als loon

Vanaf het 2e kwartaal van 2023 maken de 26 kennisgroepen van de fiscus hun standpunten t.a.v. fiscale aspecten openbaar via de website kennisgroepen.belastingdienst.nl. Dit biedt antwoorden op vragen bij de uitvoering van de fiscale wetgeving. Het zorgt voor meer transparantie en eenduidigheid. Recent werd gepubliceerd dat de vergoeding voor financieel advies aan een werknemer door de werkgever, voor eerstgenoemde wordt aangemerkt als loon.

Waarom een financieel advies voor een bepaalde werknemer?

Wettelijk gezien heeft een werknemer die maximaal zes jaar is verwijderd van zijn vermoedelijke AOW-gerechtigde leeftijd, het recht op een vergoeding door de werkgever voor een individueel adviestraject. Dit advies inclusief berekeningen op maat, dient inzicht te geven in de financiële omstandigheden en mogelijkheden voor de toekomst. Het dient ertoe om de werknemer te helpen om een weloverwogen keuze te maken t.a.v. werktijdvermindering en / of gedeeltelijke of volledige vervroegde pensionering.

Na het overleggen van de factuur t.a.v. de dienstverlening moeten de kosten door de werkgever worden voldaan tot een maximum van 600 euro excl. btw. Het recht is eenmalig. Treedt de medewerker na afloop van het advies in dienst van een nieuwe werkgever, dan kan niet nogmaals een beroep worden gedaan op de vergoeding.

Deze vergoeding wordt aangemerkt als loon

De fiscus stelt zich op het standpunt dat de werknemer t.a.v. deze vergoeding een loonvoordeel heeft in de zin van artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964. Dat artikel definieert wat onder loon wordt verstaan. In beginsel is de werknemer hier dus loonheffing over verschuldigd.

Wel wijst de fiscus erop dat het mogelijk is om deze vergoeding met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium aan te wijzen als eindheffingsloon. Het kan daarbij ten laste gebracht worden van de vrije ruimte, een jaarlijks bedrag dat men als werknemer onbelast mag besteden.

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen alleen als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen wanneer die niet meer dan 30% afwijken van hetgeen in vergelijkbare gevallen als normaal wordt beschouwd. Daarbij wordt gekeken naar andere werknemers in soortgelijke functies, indirecte collega’s en werknemers van andere werkgevers

Stel uw vragen aan Hut Accountants

De regels omtrent loonheffing, de vrije ruimte en de gebruikelijkheidstoets vormen voor de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants gesneden koek. Heeft u vragen over hoe u als werkgever loontechnisch het beste om kunt gaan met de vergoeding van een financieel advies aan een dergelijke werknemer? Stel ze gerust een vraag voor meer informatie.