Stamrechtverplichtingen onder de aandacht van de Belastingdienst

De Belastingdienst is een project gestart waarbij zij aandacht vestigen op stamrechtverplichtingen. Kan de stamrechtverplichting niet worden nagekomen omdat een ondernemer een schuld heeft aan zijn BV, dan kan er fors (72%) worden nageheven. 

Stamrechtverplichting 

Een stamrechtverplichting mag worden afgesloten als er sprake is van een ontslagvergoeding of ondernemingswinst in verband met het staken van een onderneming. Normaliter zou hierover inkomstenbelasting verschuldigd zijn, maar door bijvoorbeeld de aanschaf van een lijfrentepolis bij een verzekeringsmaatschappij of afstorten van de ontslagvergoeding of de stakingswinst in een stamrecht BV, wordt er geen belasting geheven. Het is dan de bedoeling dat de stamrecht BV de eigenaar op een bepaalde leeftijd van periodieke uitkeringen gaat voorzien, een soort pensioen. 

De stamrechtverplichting moet echter wel aan een aantal verplichtingen voldoen, zo mag onder andere de stamrecht niet dienen als zekerheid voor een lening, maar van belang is nu dat de stamrechtverplichting niet mag worden afgekocht. 

Rekening-courant directie 

In de praktijk blijkt echter maar al te vaak dat de gouden handdruk na afstorting wordt gebruikt om privé aankopen van de ondernemer te financieren, de ondernemer krijgt dan een schuld aan zijn stamrecht BV. 

Op zich vormt dat geen probleem, de ondernemer zal de schuld immers terugbetalen als de stamrecht BV het geld nodig heeft om uitkeringen te doen. De Belastingdienst stelt echter dat indien de stamrecht BV op enig moment onvoldoende zekerheden heeft, er op dat moment sprake is van afkoop van de stamrechtverplichting en dat is, zoals gesteld, verboden. 

Het gevolg hiervan is dat het afgekochte gedeelte wordt belast bij de eigenaar van de stamrecht BV met het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (52%) en er ook nog eens 20% revisierente wordt berekend. Totaal wordt er dus voor 72% nageheven over het brutobedrag, exclusief eventuele boetes en rente. 

Zekerheden 

Een manier om dit te voorkomen is het stellen van zekerheden. Uw schuld aan uw stamrecht BV moet zo worden vormgegeven dat deze vordering op u, vanuit de stamrecht BV gezien, gaat fungeren als belegging. 
 
Er dient dus een marktconforme rente door u betaald te worden (gelijk aan wat bijvoorbeeld een bank aan u zou berekenen) en er dienen voldoende zekerheden gesteld te worden zodat de stamrecht BV zekerheid heeft omtrent de volwaardigheid van de vordering op u. Bij zekerheden kunt u bijvoorbeeld denken aan een (tweede) hypotheek op uw woonhuis. 

Kunt u uw stamrecht BV niet voldoende zekerheden bieden, dan doet u er verstandig aan om uw schuld aan uw stamrecht BV zo snel mogelijk af te lossen.