Snel uw werkelijke omzet voor TVL doorgeven!

Maakte uw organisatie tijdens de coronapandemie gebruik van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over kwartaal 1 2020, kwartaal 4 2020 en/of kwartaal 1 2021? RVO heeft voor het opmaken van de eindafrekening uw werkelijke omzet nodig. Om problemen te voorkomen moet u beslist snel uw werkelijke omzet voor de TVL doorgeven!

Waarom werkelijke omzet voor TVL doorgeven?

De TVL is een financiële en belastingvrije tegemoetkoming. Als gevolg van de coronamaatregelen waaronder gedwongen (algehele) bedrijfssluitingen, zagen veel ondernemers de omzet afnemen. De TVL ondersteunt derhalve in het kunnen betalen van de vaste bedrijfslasten. Voorwaarde daarbij is wel dat de omzet ten opzichte van een eerdere referentieperiode daadwerkelijk is afgenomen. Derhalve moet men de werkelijke omzet voor de TVL na afloop doorgeven.

Consequenties niet doorgeven

Geeft u de werkelijke omzet niet door dan wordt een zogenaamde ambtshalve vaststelling van de subsidie opgemaakt op basis van de bij de fiscus bekende gegevens. In veel gevallen zal dat nadelig voor u zijn. De door uw organisatie als voorschot genoten subsidie wordt bovendien geheel teruggevorderd indien:

  • de belastingdienst in het geel niet over omzetgegevens beschikt,
  • de bij de fiscus aanwezige omzetgegevens significant afwijken van de begroting die u indiende bij de aanvraag van de TVL-subsidie,
  • een accountantsverklaring bij een subsidie hoger dan € 125.000 ontbreekt;

Wanneer moet u de werkelijke omzet voor TVL uiterlijk doorgeven?

Heeft u TVL genoten over Q1 2020, Q4 2020 en/of Q1 2021, dan heeft u nog de kans om uw werkelijke omzet uiterlijk 10 juni 2022 door te geven aan RVO.nl. Het doorgeven van de werkelijke omzet ten behoeve van TVL Q2 2021 kan tot 20 juli 2022.