Snel nog dividend uitkeren

Dit jaar snel nog dividend uitkeren! Het kan lonend zijn om dit jaar snel nog dividend uit te laten keren. Wie dit jaar namelijk nog snel dividend laat uitkeren betaalt 25% belasting in box 2. Vanaf volgend jaar zullen de belastingtarieven stijgen en betaalt u dus meer belasting over uitgekeerd dividend.

Waarom snel nog dividend uitkeren?

Dividenduitkeringen worden belast in box 2. Dit jaar (2019) bedraagt het belastingtarief 25%. Vanaf 2020 zal het tarief waartegen dividend wordt belast stijgen. In 2020 zal dit tarief 26,25% bedragen en in 2021 zal het stijgen naar 26,9%. Door snel nog dividend uit te laten keren verlaagt u dus de belastingdruk.

Wanneer geen dividend uitkeren?

De vraag of u dit jaar snel nog dividend moet laten uitkeren is mede afhankelijk van de vraag of u nog financiële middelen nodig hebt om te investeren. U kunt overtollige geldmiddelen immers ook binnen uw onderneming aanhouden in plaats van ze in de vorm van dividend uit te laten keren. Wanneer u door de dividenduitkering voor het doen van de investeringen een beroep moet doen op bancair krediet, dan zou het zonde zijn wanneer het fiscale voordeel dat u genereert door snel nog dividend uit te laten keren, verloren gaat aan rentelasten die u betaalt aan een bankkrediet.

Let op vermogensontwikkeling in box 3 door uitkering van dividend

Wanneer u het uit te keren dividend niet snel in privé gaat besteden, dan dient u er rekening mee te houden dat de dividenduitkering uw vermogen in box 3 verhoogt. Over het veronderstelde rendement op dit extra vermogen betaalt u dan 30% belasting. In 2019 gaat de belastingdienst uit van een verondersteld rendement op vermogen van 1,94% tot 5,6%. Dit is afhankelijk van de omvang. U betaalt in het slechtste geval dus 30% over 5,6% vermogensbelasting over uw dividenduitkering.

Wanneer uw bezittingen door de extra dividenduitkering de schulden niet overstijgen, dan betaalt u natuurlijk geen vermogensbelasting.

Geen extra dividenduitkering en dividend terugstorten

Wanneer u ervoor kiest om de versnelde dividenduitkering achterwege te laten dan blijft het geld in de BV. In dat geval bent u 19% tot 25% vennootschapsbelasting verschuldigd over het rendement van het niet-uitgekeerde bedrag. Uiteindelijk wordt dit bepaald door de winstgevendheid van uw BV.

Het is ook een mogelijkheid om dit jaar snel nog dividend uit te laten keren en dit direct weer in de vorm van agioreserve terug te storten in de BV. In dat geval ontloopt u belasting van het uitgekeerde dividend in box 3 en gaat de storting renderen in box 2 als aanmerkelijk belang

Of het voor u wel of niet verstandig is om dit jaar snel nog dividend te laten uitkeren is dus afhankelijk van uw situatie. Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u overweegt om dit jaar nog snel dividend te laten uitkeren. Wij adviseren u graag.

Infobron: SRA