SLIM-subsidie voor individuele mkb-ondernemingen vanaf 1 maart

Per 1 maart 2024 aanstaande volgt een nieuwe openstelling voor het aanvragen van SLIM-subsidie voor individuele mkb-ondernemingen. Vraag deze subsidie tijdig aan om leren en ontwikkelen voor mensen in uw mkb-bedrijf vanzelfsprekend te maken.

Waarvoor dient de SLIM-subsidie?

SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In mkb-ondernemingen (SLIM-regeling). In deze regeling worden vier activiteiten aangeduid waarvoor men als individuele mkb-ondernemer tot wel € 24.999 subsidie kan aanvragen:

1. Doorlichting van de onderneming

Subsidie voor het inschakelen van een externe adviseur om het bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan op te stellen. Hiermee wordt onder andere geanticipeerd op wat moderne trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering betekenen voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van uw personeel.

2. Opstellen van loopbaan- en ontwikkeladviezen

Dit betreft subsidie voor de bekostiging van trajecten waarbij een loopbaanadviseur één of meer individuele medewerkers helpt en adviseert t.a.v. zijn/haar toekomstige loopbaan binnen of buiten de onderneming.

3. Opstarten van projecten die werknemers stimuleren kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen.

Stimulering van projecten gericht op het ontwikkelen of invoeren van methoden waarbij personeelsleden hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder kunnen bevorderen en verbeteren. Ook projecten gericht op opschaling van dergelijke activiteiten zijn subsidiabel.

4. SLIM-subsidie voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen

Dit betreft subsidie voor de realisatie van praktijkplaatsen t.b.v. derde leerweg opleidingstrajecten. Een dergelijk traject kan leiden tot een mbo-diploma, -certificaat of een praktijkverklaring voor studenten en mensen met een relatief kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Wetenswaardigheden t.a.v. de SLIM-subsidie?

Ervaring heeft geleerd dat de subsidie bij iedere openstelling wordt overvraagd. De behoefte is m.a.w. groter dan ‘de pot met geld’. Per aanvragende partij kan daarom per aanvraagtijdvak maximaal maar één keer subsidie worden aangevraagd. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet is. In dat geval wordt u meegenomen in de loting waarvan de uitslag online bekendgemaakt wordt. Om aan te kunnen vragen is registratie in het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noodzakelijk.

Aanvullingen en vernieuwingen

De SLIM-subsidieregeling bestaat al een behoorlijk aantal jaren. In de basis blijft de regeling dit jaar identiek aan voorgaande openstellingen, behoudens enkele aanvullingen en verduidelijkingen. Dit betreft onder andere de mogelijkheid tot inzet van een leercultuurscan en een nadere afbakening van het begrip ‘ontwikkeling van een L&O-methode’ (leer- en ontwikkelactiviteiten).

Samen met Hut Accountants beter ondernemen

De ontwikkeling van een bedrijfsschool, van een digitale leeromgeving alsmede het opzetten van een systematiek voor periodieke ontwikkelgesprekken. En ook het aanstellen van leerambassadeurs of interne mentoren zijn projecten die binnen de SLIM-regeling voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Vanuit hun dagelijkse werkzaamheden voor ondernemers, ontwikkelden de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants ook veel affiniteit met stimuleringsregelingen voor individuele mkb-ondernemingen. Wilt u na 1 maart een aanvraag t.b.v. de SLIM-subsidie indienen, vraag hen dan gerust om raad hierbij.