Schulden DGA’s bij eigen BV, aflossen met dividend?

Prinsjesdag 2018 werd al bekend gemaakt dat het bedrag wat DGA’s en de partner kunnen lenen bij de eigen BV wordt gemaximeerd op € 500.000. Het meerdere zal waarschijnlijk worden belast met de heffing in BOX 2.

Maximering schulden bij de eigen BV

Waarschijnlijk dit jaar komt er een wetsvoorstel om schulden van de DGA bij de eigen BV die op 31 december 2022 meer bedragen dan € 500.000 te belasten met BOX 2 heffing (die dan waarschijnlijk 26,9% bedraagt). Er komt een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningleningen (de schulden die in de aangifte inkomstenbelasting zijn aangemerkt als eigenwoningschuld en waarvoor hypotheekrenteaftrek geldt). Maar voor het overige zal een oplossing gevonden moeten worden.

BOX 2 tarief

Tegelijkertijd met de maximering van de schulden is aangekondigd dat het tarief waar in BOX 2 belast zal worden, gaat stijgen:

2018 25%

2019 25%

2020 26,25%

2021 26,90%

Aflossen met dividend in 2019 verstandig?

Als u geen mogelijkheid ziet om de schulden bij de eigen BV voor eind 2022 terug te brengen tot € 500.000, dan zit er niets anders op dan de BOX 2 heffing te betalen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan kan het lonend zijn om dit nog in 2019 via dividend te doen, afwachten tot 2021 of later kan u al snel 1,9% extra kosten.

Voordeel eigenwoningschulden ook steeds verder beperkt

Wellicht dat u als DGA gebruik kunt maken van de nog nader in te vullen overgangsregeling en daarmee een potentiële BOX 2 heffing kunt voorkomen. Echter wordt het voordeel van het lenen van uw eigen BV steeds verder beperkt. De hypotheekrenteaftrek is in 2023 gemaximeerd op 37,10%. Als u in het voordeligste tarief van de vennootschapsbelasting valt, betaalt u in hetzelfde jaar nog 15% aan vpb terug. Ooit zult u (of uiterlijk uw erfgenamen) ook nog BOX 2 heffing moeten betalen, nog eens 26,9% over het restant. Gecombineerd een heffing van 37,9%, meer dan u aan voordeel heeft gehad.

Als u daarom twijfelt of het lenen van de eigen BV nog wel verstandig is, geldt ook voor u: als u wilt aflossen met dividend: dan kan eind 2019 handelen voordelig zijn.

Wilt u eens sparren met een expert over een oplossing voor schulden aan uw BV, neemt u dan contact met ons op.