Schrijnende situatie bij erfbelasting, uitstel aanvragen is mogelijk

Er komt vaak veel kijken bij de afwikkeling van een erfenis. Het betreft dikwijls een precaire situatie waarin logischerwijs sprake is van de nodige emotionaliteit. Daarbovenop kan de verschuldigde erfbelasting ook nog eens voor betalingsproblemen zorgen. Soms leidt dat tot een schrijnende situatie. Gelukkig is in een dergelijk geval nu uitstel van erfbelasting mogelijk.

Leidt de plicht tot het betalen van erfbelasting in de praktijk tot een schrijnende situatie? Hut Accountants kan een verzoek tot uitstel voor u indienen.

Waarom uitstel in geval van een schrijnende situatie bij erfbelasting?

Een voorbeeld van een schrijnende situatie bij erfbelasting vormen minderjarige kinderen die hun ouders verliezen en vervolgens betalingsproblemen krijgen in verband met de verschuldigde erfbelasting met betrekking tot de geërfde ouderlijke woning. In het verleden is het zelfs noodzakelijk geweest dat de ouderlijke woning – duidelijk een veilig toevluchtsoord in zo’n emotioneel beladen situatie - in een dergelijk geval werd verkocht om de verschuldigde erfbelasting te kunnen betalen. Het moge duidelijk zijn dat dat een dergelijke situatie onnodig schrijnend maakt.

De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat zoiets onwenselijk is. Vandaar dat het fiscale invorderingsbeleid hierop nu is aangepast. Een erfgenaam in de vorm van een natuurlijk persoon kan daarom nu om minimaal vijf jaar uitstel van betaling van erfbelasting vragen wanneer anders een schrijnende situatie zou ontstaan.

Hoe kan men uitstel aanvragen in geval van een schrijnende situatie?

Een verzoek om uitstel in geval van een schrijnende situatie bij erfbelasting dient alle informatie te bevatten die duidelijk maakt waarom een schrijnend situatie dreigt. De fiscus dient als voorwaarde te stellen dat de natuurlijke erfgenaam voldoende zekerheid tot toekomstige betaling kan bieden. Mocht dat echter tot onevenredige gevolgen leiden, dan kan ook daarvan af worden gezien.

Overigens heeft de mogelijkheid om uitstel van betaling in geval van een schrijnende situatie ook betrekking op fiscale aanslagen voor andere vormen van belasting, mits die in de boedel van de nalatenschap vallen. Uitstel is alleen mogelijk wanneer de schrijnende situatie zal ontstaan wanneer anders de normale wettelijke betalingstermijn zou worden gehanteerd.

Er mag door de belastingontvanger geen invorderingsrente worden toegepast over de uitstelperiode. Indien na afloop van het uitstel nog steeds sprake zal zijn van een schrijnende situatie, dan kan andermaal een beroep op uitstel worden gedaan.

Een verzoek indienen? Hut Accountants staat u graag bij.

Gelukkig doen situaties waarbij een schrijnende situatie in verband met belastingbetaling dreigt, zich in de praktijk niet zo vaak voor. Speelt een dergelijk geval bij u wel, neem dan gerust contact op met een van de specialisten van Hut Accountants op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.