Schenking aan kinderen

Sinds 1 januari 2017 is de mogelijkheid (mits voldaan wordt aan de voorwaarden) van belastingvrije eigenwoningschenking weer terug.

In het kort de voorwaarden:

- De schenking is aan een persoon tussen 18 en 40 jaar oud. Dit hoeft geen eigen kind te zijn.
- Het bedrag is bedoeld voor de eigen woning (aankoop of verbouwing) van de ontvanger.
- De ontvanger heeft in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geen gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 van dezelfde schenker. Er geldt een overgangsregeling voor eerdere eenmalige schenkingen.

Verder geldt:

- De schenking mag ook gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld.
- Het is mogelijk de schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger moet in die drie jaar wel voldoen aan de leeftijdseis.

Een belangrijk aandachtspunt bij het doen van een belastingvrije eigenwoningschenking is dat er wel rekening gehouden moet worden met de samenvoegbepalingen

Ouders

Als het gaat om meervoudig belastingvrij schenken van € 100.000 voor de eigen woning, moet er wel rekeningen mee gehouden worden dat er samenvoegbepalingen zijn in de Successiewet.Voor ouders geldt een streng regime. Als vader aan zijn zoon € 100.000 schenkt, mag moeder dat niet ook nog eens (aan dezelfde zoon) belastingvrij doen. Schenkingen van ouders tezamen of afzonderlijke schenkingen worden namelijk aangemerkt als één schenking, gescheiden of niet.

Grootouders zijn fiscale schenkingseenheid

Voor grootouders geldt een iets ander regime. Ook voor grootouders geldt in principe dat zij niet beiden € 100.000 belastingvrij kunnen schenken aan hetzelfde kleinkind. De grootouders (als zijnde partners) worden voor de schenkbelasting namelijk als één en dezelfde persoon aangemerkt.Gescheiden grootouders gelden niet als een eenheid voor de schenkbelasting en mogen derhalve ieder € 100.000 belastingvrij schenken aan hetzelfde kleinkind.