Samenwonend: Voorkom hoge erfbelasting!

Samenwoners hebben in principe bij het overlijden van hun partner voor de erfbelasting een vrijstelling van € 2.173. Over het meerdere moeten ze het hoogste tarief betalen (30% tot 40%).

Dit valt te voorkomen door in een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting vast te laten leggen. In dat geval bestaat al na 6 maanden het recht op de hoge vrijstelling (maximaal € 650.913 in 2019) en het lage tarief aan erfbelasting (10% tot 20%). Zonder samenlevingscontract ontstaat dat recht pas nadat beiden onafgebroken gedurende minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Samenwoners erven alleen van elkaar als dat bij testament is geregeld.

Bron: Fiscalert