Ruimere toegang BOR en doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) op losse schroeven

Voor 2025 staan er politieke maatregelen op het programma die de toegang tot de BOR en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) zullen verbreden. De kans lijkt nu echter aanzienlijk dat deze o.a. als ongeoorloofde staatssteun kunnen worden aangemerkt. Het doorgaan van deze maatregelen staat daardoor nu op losse schroeven.

Waar draait het ook alweer om bij de BOR en de DSR ab?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale regeling in Nederland die bedoeld is om de overdracht van familiebedrijven te vergemakkelijken. Het plan is om deze in 2025 op een aantal punten te wijzigen. Zo staat er een verhoging van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting gepland, evenals een verkorting van de verplichte voortzettingsperiode. Ook wordt het eenvoudiger om de structuur van een onderneming te wijzigen zonder de BOR-voordelen te verliezen. Al deze maatregelen vergemakkelijken de toegang tot de BOR, waardoor de overdracht van familiebedrijven in Nederland wordt vereenvoudigd en gestimuleerd. Op die manier komt de continuïteit van een dergelijk bedrijf minder snel in gevaar.

Ook de doorschuifregeling voor aanmerkelijk belang biedt via fiscale voordelen een stimulans t.a.v. de continuïteit van familiebedrijven. Er gaat bovendien een bevordering van investeringen vanuit.

Waarom staan de voorgenomen plannen t.a.v. de BOR en de DSR ab op losse schroeven?

Er zijn een aantal redenen waarom de voorgenomen maatregelen t.a.v. de BOR en de DSR ab waarschijnlijk ongedaan gemaakt moeten worden.

Naar verwachting is er sprake van ongeoorloofde staatssteun

De belangen en doelstellingen waaraan getoetst moet worden en het referentiestelsel (het algemene stelsel van de Successiewet 1956 en de Wet IB 2001), is niet opgesteld voor een specifieke groep van bedrijven. Met de voorgenomen maatregelen wordt echter wel een specifieke groep van ondernemingen beoogd: familiebedrijven. In relatie tot het bestaande stelsel dat voor alle bedrijven geldt, ontbreekt het aan een rechtvaardigingsgrond voor het doorvoeren van deze verruiming voor een selectieve groep. Daardoor ontstaat naar verwachting een situatie waarin sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dit betreft financiële steun die een lidstaat van de Europese Unie (EU) verleent aan een onderneming, zonder dat deze steun is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Juridische problemen t.a.v. het gelijkheidsbeginsel

Uit reeds verricht juridisch onderzoek naar de voorgenomen maatregelen, wordt geconcludeerd dat er voor de verruiming van de verwateringsregeling in de BOR en de DSR ab mogelijk een voldoende redelijke grond voor het verschil in behandeling is. Echter bij verbreding van toegang tot de BOR voor kleine aandelenbelangen, zal de onderbouwing voor het verschil in behandeling mogelijk ontoereikend worden bevonden. Dit biedt andere bedrijven de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de voorgenomen maatregelen met het oog op het gelijkheidsbeginsel.

Vergrote risico’s t.a.v. fraude en toenemende complexiteit

Afgezien van juridische complicaties heeft de fiscus recent aangegeven dat men uitvoeringsproblemen voorziet wanneer de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd. Afgezien van een toenemend risico op fraude neemt ook de uitvoeringscomplexiteit door de aanpassingen toe. En dat terwijl het juist een actueel speerpunt is om fiscale maatregelen in Nederland, de begrijpelijkheid en de uitvoering ervan, te vergemakkelijken.

Hut Accountants houdt u op de hoogte

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants dragen het bedrijfsleven, familiebedrijven in het bijzonder, een warm hart toe. Vandaar dat wij de ontwikkelingen t.a.v. de ruimere toegang tot de BOR en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang, nauwgezet blijven volgen.

Hoewel er eigenlijk geen andere keuze lijkt te zijn dan de voorgenomen maatregelen ongedaan te maken, houden wij u op de hoogte van wat de Tweede Kamer daadwerkelijk besluit.