Ruimere mogelijkheid belastingvrij schenken 2021

Vanuit Hut Accountants berichten wij u regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van de schenkbelasting. Beschikt u over vermogen waarvan u een deel bij ‘bij leven’ wilt overdragen aan uw naasten, dan krijgt de ontvanger te maken met de schenkbelasting. Goed nieuws want in 2021 komt er een ruimere mogelijkheid tot belastingvrij schenken.

Waarom een ruimere mogelijkheid tot belastingvrij schenken in 2021?

Wanneer u een bedrag schenkt aan een naaste, bijvoorbeeld aan een of meer van uw kinderen, dan betalen zij over het ontvangen bedrag in beginsel schenkbelasting. De regels omtrent schenkbelasting kennen, zoals zoveel fiscale deelregelingen, echter een jaarlijkse vrijstelling. Tot een bepaalde omvang van schenking is de ontvanger dan niet schenkbelastingplichtig. Dit kan verschillen per situatie waarin een schenking plaatsvindt.

Als vermogende kunt u o.a. op toekomstige erfbelasting besparen door ‘bij leven’ al een deel van uw vermogen te schenken. Als gevolg van de coronacrisis is er in 2021 een ruimere mogelijkheid tot belastingvrij schenken van € 1.000 aan zowel kinderen als derden.

  • Voor 2020 bedroeg de schenkvrijstelling per kind € 5.515. Door de extra verhoging en de inflatiecorrectie wordt dit bedrag in 2021 gecorrigeerd naar € 6.604;
  • De generieke vrijstelling (u mag ook aan naasten die niet uw kinderen zijn belastingvrij schenken) stijgt in 2021 van € 2.208 (2020) naar € 3.244.

Door het belastingvrij schenken te verruimen, hoopt de overheid dat minder mensen tijdens de coronacrisis in financiële nood komen en de economie een impuls krijgt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de schenkvrijstelling in 2022 weer wordt verlaagd naar het niveau van 2021.

Bepaal samen met Hut Accountants uw schenkstrategie

Binnen de schenkbelastingregeling zijn verder nog een aantal bijzondere mogelijkheden tot het doen van belastingvrije schenking aan naasten waarbij sprake is van veel hogere belastingvrije bedragen. Denk bijvoorbeeld aan een eenmalige belastingvrije schenking met als bestemming het volgen van een dure studie of een investering in een eigen woning door de ontvanger.

Binnen Hut Accountants is zeer veel kennis van en ervaring met de regels van de schenkbelasting aanwezig. Wij kunnen u helpen om hierin de juiste keuzes te maken. Daarnaast bieden wij dienstverlening aan t.b.v. de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Overweegt u om van de ruimere mogelijkheid tot belastingvrij schenken in 2021 gebruik te maken? Of kampt u met een ander vraagstuk binnen ons vakgebied? Neem dan vooral contact op met Hut Accountants.