Renseigneringsplicht banken aan Belastingdienst/Toeslagen

Renseigneringsplicht is een geldende verplichting om de belastingdienst te voorzien van voor de belastingheffing relevante informatie met betrekking tot belastingplichtigen. Deze maatregel geldt al voor de schade- en levensverzekeraars. 

Voor banken geldt deze verplichting nu ook. Banken moeten voortaan de naam, het adres, de woonplaats en de geboortedatum van de houders van bankrekeningen aan de Belastingdienst/Toeslagen verstrekken. Hierdoor moet de verificatie van een in het kader van de eénbankrekeningmaatregel opgegeven bankrekening efficiënter plaatsvinden. Hiertoe is het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen gewijzigd.  

Bron: accountancynieuws