Renseigneren ook verplicht voor bouwondernemingen

In bepaalde gevallen moet een onderneming gegevens overdragen aan de Belastingdienst die gaan over aan derden verrichte betalingen. Dit is in belastingtechnisch opzicht relevante informatie die door de fiscus wordt gebruikt. In verband met conflicten t.a.v. de privacywetgeving werd deze verplichting begin 2018 stopgezet. Per 1 januari 2022 geldt echter dat het zogenaamde renseigneren weer is heringevoerd. Dit heeft ook consequenties voor bouwondernemingen die veelvuldig zzp’ers inschakelen.

Hoe en waarom renseigneren?

Renseigneren houdt in dat men gegevens moet overdragen aan de Belastingdienst die gaan over aan particuliere derden verrichte betalingen. De Belastingdienst gebruikt deze informatie om de aangifte inkomstenbelasting van deze derden vooraf in te vullen. Dikwijls gaat het daarbij om resultaat uit overige werkzaamheden.

De uitbetaler dient gegevens over uitbetaalde bedragen of beloningen in natura bij de fiscus aan te leveren. Dit proces noemt de fiscus ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD) en de gegevensverstrekking kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Waarom ook renseigneren in de bouwsector?

Inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen hoeven niet te renseigneren wanneer het betalingen betreft aan natuurlijke personen waarbij voor die werkzaamheden een factuur is uitgereikt met daarop de vermelding van omzetbelasting. In de bouwsector wordt vanwege onderaanneming echter veelvuldig door zzp’ers gefactureerd m.b.v. de btw-verleggingsregeling. Hierbij worden alleen de woorden ‘btw-verlegd’ vermeld op de factuur.

De fiscus heeft nu aangegeven dat daarom (inhoudingsplichtige) bouwbedrijven alle betalingen aan ingeschakelde zzp’ers zoals metselaars, stukadoors, schilders, etc. die facturen sturen met ‘btw-verlegd’, dienen te worden opgenomen in de opgaaf UBD.

Wees op tijd!

Afgezien van een bouwgerelateerde context, zijn er nog wel meer situaties waarbij renseigneren verplicht zal zijn. Het standpunt van de fiscus lijkt zijn doel voorbij te schieten en zelfs in te druisen tegen een aantal wettelijke zaken.

Wees echter desalniettemin op tijd met renseignering. De opgaaf UBD over 2023 dient namelijk uiterlijk 31 januari 2024 te worden ingediend. Niet of te laat indienen kan leiden tot hoge boetes.

Compliance verzekerd

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants waarborgen dat u aan de fiscale en juridisch-administratieve verplichtingen die voor u gelden, voldoet. Heeft u een vraag over renseignering? Over uw verplichtingen als bouwondernemer of in een andere branche? Stel hem gerust aan een van onze ervaren medewerkers.