Rekening-courant schuld DGA aan BV: pas op met pensioen!

Mogelijk heeft u als gepensioneerd DGA jarenlang pensioen opgebouwd binnen uw BV. Het is dan natuurlijk heel jammer wanneer die BV niet in staat is om dat pensioen aan u uit te betalen wanneer deze er in financiële zin niet goed voor staat. Als DGA zit er dan weinig anders op dan wellicht af te zien van uw pensioenaanspraken. Het voordeel is dat u dan in beginsel in privé ook niet met belastingheffing inzake de inkomstenbelasting op uw pensioen te maken krijgt.

Pas echter op met uw pensioen wanneer er sprake is van een rekening-courant schuld van u als DGA aan de BV. De belastingdienst kan in dat geval namelijk toch besluiten om belasting te heffen over niet genoten pensioen.

Waarom oppassen met pensioen i.g.v. rekening-courant schuld DGA aan BV?

De waarschuwing om op te passen met uw pensioen wanneer sprake is van een rekening-courant schuld van u als DGA aan de BV, komt voort uit een recente gerechtelijke uitspraak.

De fiscus hanteer strenge controles op financiële transacties tussen de BV en u als DGA (aandeelhouder) en toetst ze op zakelijke basis. Bij een rekening-courant schuld van de DGA heeft de BV aan de DGA feitelijk krediet verschaft. In beginsel moet dit worden terugbetaald en hoeft u als DGA geen belasting te betalen over dit geld.

In de gerechtelijke casus die hier centraal staat, was het kassaldo van de BV ook al lange tijd nihil. Daardoor had de DGA ook al jarenlang geen pensioen genoten, terwijl het uit de jaarcijfers wel duidelijk was dat de BV pensioenplichtig was jegens de DGA, aangezien de pensioenschuld hierin was opgenomen. Er was echter in deze casus wel sprake van een rekening-courantvordering van de BV op de DGA van ruim € 300.000 waarmee privézaken waren gefinancierd.

Gevolgen rekening-courant schuld DGA voor niet betaald pensioen

De fiscus en uiteindelijk ook de rechter waren van mening dat de pensioenuitkering weldegelijk had kunnen plaatsvinden met de gelden die nu in de vorm van een rekening-courantvordering aan de DGA waren ‘geleend’. Dat dat niet gebeurd was deed niet ter zake en dus werd besloten dat het pensioen weldegelijk vorderbaar en ook inbaar was geweest en moest de DGA dus alsnog inkomstenbelasting betalen over het niet genoten pensioen.

DGA en pensioen: Hut Accountants adviseert u

Bij Hut Accountants beschikken we onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Ook voor gedegen advies over hoe om te gaan met uw opgebouwde pensioen als DGA, kunnen wij u adviseren. Neem contact met ons op wanneer u daarover, of over andere ondernemersvragen, een vraag heeft.