Probeer opschorting van uw betalingsregeling in verband met coronabelastingschulden te vermijden!

Gedurende de periode van de coronacrisis versoepelde de fiscus haar incassobeleid. Een van de steunmaatregelen vanuit de overheid betrof de mogelijkheid om tijdelijk uitstel van betaling van zakelijke belastingschulden te krijgen. Inmiddels moet die betalingsachterstand echter weer worden ingelopen. Probeer koste wat kost opschorting van uw betalingsregeling i.v.m. coronabelastingschulden te vermijden. Hut Accountants legt u uit hoe u dat kunt doen.

Welke voorwaarden zijn er voor handhaving van uw betalingsregeling t.a.v. de coronabelastingschulden?

De bedoeling is dat u de totale achterstallige belastingschuld die u gedurende de coronaperiode heeft opgebouwd in de vorm van o.a. btw, VPB en loonheffing, vanaf oktober 2022 in gelijke maandelijkse termijnen aflost. In oktober 2027 dient de schuld geheel voldaan te zijn. Houd u aan de maandelijkse aflossingsverplichtingen!

Daarnaast is het essentieel dat u de aangiften t.a.v. de genoemde belastingvormen vanaf 1 oktober 2022 tijdig indient en ook betaalt. Ook belastingschulden die na corona ontstaan kunnen dus tot opschorting van uw betalingsregeling i.v.m. coronabelastingschulden leiden.

Van alle ondernemers die te maken hadden met een betalingsregeling liep ruim één derde aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 achter met aflossen. 1 op de 7 ondernemers met een betalingsregeling liep bovendien ook achter met betaling van belastingverplichtingen die na oktober 2022 ontstonden.

Belastingdienst gaat vanaf nu actief handhaven

Ondernemingen die niet aan de genoemde voorwaarden voldoen, lopen het risico van opschorting van de betalingsregeling m.b.t. coronabelastingschulden. Tot dusverre heeft de fiscus hierop nog nauwelijks actie ondernomen.

Mogelijk heeft u tot en met half april echter wel al een of meer berichten ontvangen van de Belastingdienst dat u een betalingsachterstand heeft. U krijgt ook bericht wanneer u een betalingsregeling heeft en alleen niet aan de aangifte- en betalingsverplichtingen voor lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022 heeft voldaan.

De brief maant u om uiterlijk in de 1e week van mei uw achterstallige betalingen alsnog te voldoen. Doet u dat niet dan ontvangt u eind mei het bericht dat uw betalingsregeling zal worden ingetrokken. Om dure incassomaatregelen te vermijden, kunt u dan alleen nog maar het totale openstaande schuldbedrag in 1 keer betalen.

Opschorting samen met Hut Accountants vermijden!

Afgezien van eventuele berichten omtrent achterstalligheid, ontvangt iedere onderneming die een betalingsregeling heeft i.v.m. coronabelastingschulden, ieder kwartaal een totaal belastingschuldenoverzicht. Dat is ook het geval wanneer er geen sprake is van betalingsachterstanden. De eventuele betalingsachterstanden kunnen met deze informatie zelf berekend worden. Komt u daar niet uit, dan kunt u onder andere de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants vragen u hierbij te helpen.

Zij helpen u ook wanneer u echt niet in staat bent om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen. U kunt de fiscus dan namelijk verzoeken om de schuld in 7 in plaats van 5 jaar af te lossen. Tevens kunt u verzoeken om op kwartaalbasis in plaats van maandbasis af te lossen. Daarnaast kan verzocht worden de betaalverplichting 6 maanden op te schorten. De einddatum van oktober 2027 voor terugbetaling van al uw schulden blijft echter staan.