Privé gebruik auto - controle Belastingdienst

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het gebruik van camerabeelden door de Belastingdienst. De inspecteur had dergelijke beelden gebruikt om aan te tonen dat de rittenregistratie van een belastingplichtige niet juist was. Volgens de Hoge Raad had de inspecteur deze beelden echter niet mogen gebruiken bij het controleren van de rittenregistratie, omdat het als inmenging in het privéleven wordt beschouwd. 

Dit neemt niet weg dat de Belastingdienst voldoende andere middelen tot haar beschikking heeft om een rittenregistratie te controleren. Controleer zelf uw rittenregistratie daarom minimaal eens per jaar op de volgende punten:

  • sluiten de data van de brandstofbonnen/-facturen aan op de ritten?
  • sluiten de data van verkeersboetes aan? 
  • kloppen de kilometerstanden op de nota's van de autogarage met de ritregistratie?
  • sluit uw agenda (behoort ook tot de bewaarplicht) aan op de ritregistratie?
  • ga na op welke andere tot de administratie behorende documenten een verband is te leggen met de rittenregistratie.

Als u de bijtelling wilt voorkomen zult u moeten aantonen dat u minder dan 500 kilometer privé heeft gereden, en nagenoeg het enige geaccepteerde bewijsmiddel is hiervoor een rittenregistratie. Op de Belastingdienst website kunt u een voorbeeld vinden. Bent u onzeker of u deze registratie op een juiste manier bijhoudt dan kunnen wij u hier uiteraard advies over geven. 

Wilt u de administratieve rompslomp tot een minimum beperken dan raden wij u een automatische (GPS) rittenregistratie aan. Wij kunnen u doorverwijzen naar een betrouwbare leverancier voor de inbouw. Onze ervaring is dat in veel gevallen de kosten ruim opwegen tegen het gemak c.q. de baten. 

Ook wanneer u voor de inkomstenbelasting een bijtelling hebt op uw inkomen, of u heeft een privé auto waarmee u zakelijk rijdt, kan het voor u als ondernemer (eenmanszaak / VOF)  interessant zijn om een rittenregistratie bij te houden. Voor de omzetbelasting kan namelijk bij de aanschaf van een auto een andere keuze (privé of zakelijk) worden gemaakt dan voor de inkomstenbelasting. En de omzetbelasting kent een eigen bijtellingsregeling, echter anders dan de regeling in de inkomstenbelasting houdt die wél rekening met de verhouding tussen zakelijke en privé kilometers. Minimaal moeten de zakelijke kilometers en de kilometerstanden aan het begin en einde van het jaar worden bijgehouden. Wordt er echter niets bijgehouden dan geldt de forfaitaire regeling die vaak onvoordelig uitpakt. 

Een advies op dit gebied hangt af van veel factoren, laat u dus goed voorlichten voor u een auto van de zaak neemt.