Prinsjesdagspecial 2018

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2019? De Prinsjesdagspecial 2018, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen.

Het Belastingplan 2019 staat in het teken van verlaging van de lasten op arbeid en verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat. Zowel burgers als bedrijven gaan er volgens het kabinet met de aangekondigde maatregelen op vooruit. Zie hier een overzicht van de voorstellen uit het Belastingplan.