Pensioenopbouw als zelfstandige

Pensioenopbouw, niet veel mensen denken daar als zelfstandige dagelijks over na. Voor mensen die in loondienst werken wordt dit meestal geregeld. Als ondernemer moet je echter dikwijls zelf het initiatief hiertoe nemen. Pensioenopbouw als zelfstandige: Hut Accountants legt graag uit hoe dat werkt.

Pensioenopbouw in algemene zin

Iedereen wil vroeg of laat een keer stoppen met werken. Voor sommigen betekent dat echter stoppen met ondernemen. De Nederlandse pensioen gerelateerde basisverzekering, de Algemene Ouderdomswet (AOW), maakt dat ook mogelijk, zelfs wanneer je niet werkt.

Zodra men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt men automatisch deze uitkering die te vergelijken is met bijstandsniveau. De pensioengerechtigde leeftijd is voor iedereen gelijk en wordt als gevolg van de toenemende levensverwachting steeds hoger. Benieuwd wanneer uw pensioen als zelfstandige vanuit de AOW begint? Bereken dan HIER uw verwachte AOW-leeftijd.

Extra pensioen opbouwen als zelfstandige

De AOW biedt geen riant inkomen maar een goede basis. Om ruimer te kunnen leven bouwen de meeste werknemers extra pensioen op. Meestal wordt dat automatisch door de werkgever geregeld en dikwijls zelfs geheel of gedeeltelijk door die werkgever betaald. Extra pensioenopbouw als zelfstandige is ook een mogelijkheid. Er zijn 4 opties.

Verplichte aanvullende pensioenopbouw als zelfstandige

Binnen een aantal zelfstandige beroepsgroepen geldt ook voor zelfstandigen een verplichte deelname aan de pensioenregeling. Dat geldt onder andere voor zelfstandige schilders-, glaszetters- en afwerkbedrijven. De groep zelfstandigen die verplicht aanvullend pensioen opbouwt is echter vooralsnog beperkt.

Vrijwillige aanvullende pensioenopbouw als zelfstandige

Zelfstandigen die niet verplicht aanvullend pensioen opbouwen, hebben wel diverse mogelijkheden om dat vrijwillig te doen. Zo waarborgen zij een zorgeloze financiële toekomst. Voor vrijwillige aanvullende pensioenopbouw als zelfstandige zijn onder andere de volgende opties:

1. Voortzetting pensioenregeling uit loondienst als zelfstandige

Allereerst is er sprake van de mogelijkheid tot voortzetting van een pensioenregeling uit loondienst voor eigen rekening. Dat kan onder voorwaarden wanneer men start als zelfstandige vanuit een loondienstfunctie.

2. FOR voor pensioenopbouw zelfstandigen

Daarnaast is er de mogelijkheid van winstreservering met het oog op realisatie van een fiscale oudedagsreserve (FOR). Belasting over dit winstgedeelte betaalt men dan pas na de (periodieke) uitkering ervan in de toekomst en tegen een gunstig fiscaal tarief.

3. Betalen lijfrente- of koopsompolis

Tevens is het mogelijk om een lijfrentepremie (periodiek) of een koopsompolis (ineens) te betalen. Dat is geld dat men feitelijk spaart direct vanuit het inkomen en dat daardoor het huidige fiscale inkomen verlaagt waardoor men minder belasting betaalt. Op de pensioendatum keert een dergelijke polis uit waarna men weer een lager belastingtarief over dit inkomen betaalt.

4. Regulier sparen als ondernemer

Het nadeel van extra pensioenopbouw als zelfstandige door middel van de voorgaande optie ten opzichte van het fiscale voordeel, is dat men over het gespaarde geld tot aan de pensioendatum geen beschikking heeft. U kunt daarom ook op reguliere wijze sparen voor uw zelfstandigenpensioen op een spaarrekening.

Hut Accountants, ook uw pensioenadviseur

Onze medewerkers hebben hun sporen verdiend ten aanzien van de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Daarnaast is er veel kennis binnen ons kantoor aanwezig van pensioen gerelateerde materie met betrekking tot zelfstandigen.

Onze specialisten kunnen u adviseren ten aanzien van de mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan. Ook kunnen zij met u bepalen welke bedragen u dient te reserveren om een bepaald doelinkomen in de toekomst te hebben. Hoeveel dat is, dat bepaalt u in overleg met hen op basis van uw toekomstverwachtingen.

Neem gerust vrijblijvend contact op.