Particulieren kunnen BTW oudere zonnepanelen alsnog terugvragen

Particulieren kunnen de BTW over hun zonnepanelen ook terugvragen als ze de installatie in 2013 of eerder hebben aangeschaft. Zij krijgen een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn gekocht, heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) laten weten.  De aanvraag van de BTW-teruggaaf is vereenvoudigd. Er hoeft maar één keer BTW-aangifte te worden gedaan. In de zomer van 2013 bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden als BTW-ondernemer kunnen worden gezien. Ze kunnen de BTW op de aanschaf en installatie van zonnepanelen dan terugvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor moeten zij zich laten registreren als BTW-ondernemer.

Uiterste termijn

Aanvankelijk gold er in Nederland een uiterste termijn voor mensen die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft. Zij moesten binnen vijf jaar na het kalenderjaar van de aanschaf een aanvraag indienen. Maar afgelopen december oordeelde de Hoge Raad dat er in de wet geen termijn is opgenomen. Daaruit bleek dat de teruggaaf mogelijk ook zou gelden voor consumenten die hun panelen eerder hebben gekocht.

Inloggegevens

De Belastingdienst heeft wel tijd nodig om de werkwijze aan te passen, liet de staatssecretaris weten. Een deel van de verzoeken van particulieren is daarom nog niet verwerkt. Maar iedereen die het formulier van de Belastingdienst al heeft opgestuurd, zou voor 1 mei een reactie van de fiscus moeten ontvangen, in de vorm van een papieren BTW-aangifteformulier en inloggegevens waarmee ze hun rekeningnummer kunnen doorgeven