Pas op voor de gevolgen van de veranderingen in het box 3-stelsel voor de papieren schenking!

Veel mensen hebben wel eens gehoord van de papieren schenking. Dat betekent schenken onder schuldigerkenning. Met name wanneer vermogen vast zit in bijvoorbeeld een woning, is dit voor bijvoorbeeld ouders een manier om toch al vermogen over te hevelen naar de kinderen. Door vermogen op papier over te hevelen kan vermogensbelasting worden bespaard. Voor 2022 staan er echter veranderingen in het box 3-stelsel (sparen en beleggen) op stapel. En die zullen ook invloed hebben op de gevolgen van een papieren schenking voor de vermogensbelasting.

Vermogensbelasting besparen via een papieren schenking: hoe gaat dat?

Voor de vermogende schenker is het een optie om een papieren schenking te doen. De schenking onder schulderkenning wordt namelijk van het aanwezige vermogen afgetrokken. Komt men door het doen van zo’n papieren schenking vervolgens onder de fiscale vrijstelling (anno 2020: € 61.692 voor fiscale partners), dan hoeft men geen vermogensbelasting te betalen. Blijft ook degene aan wie geschonken wordt onder de geldende drempel dan sluit men vermogensbelasting d.m.v. een papieren schenking geheel uit.

Welke wijzigingen in het box 3-stelsel staan op stapel?

Er is sprake van een voorstel vanuit het kabinet om het huidige stelsel in box 3 per 2022 te wijzigen. Onder het nieuwe regiem zal het bezit van spaargeld nog slechts met 0,09% worden belast. Dit is in lijn met de al langere tijd geldende lage creditrentetarieven die u van de bank ontvangt op uw spaartegoeden. Overige bezittingen, niet zijnde spaargelden, worden echter in het nieuwe stelsel met 5,33% belast. Schulden daarentegen, waaronder dus ook de papieren schenking die de schenker ‘verstrekt’, zullen onder het vernieuwde regiem nog maar tegen een negatief rendement van 3,03% aftrekbaar zijn.

Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor papieren schenkingen?

Het nieuwe regiem zorgt er in zijn algemeenheid voor dat een schenking op papier een minder grote besparing oplevert bij degene die de schenking doet. Voor de ontvanger geldt de schenking echter als ‘overige bezittingen’. Deze wordt in het nieuwe stelsel maximaal belast.  

Het is verstandig om te laten nagaan of uw papieren schenking onder het nieuwe regiem wel genoeg voordeel t.a.v. de vermogensbelasting oplevert. Door geschonken bedragen af te lossen zullen ze bij de ontvanger tegen het lagere percentage van 0,09% worden belast. Er zijn echter situaties waarin het nieuwe stelsel toch gunstiger is en waarin de papieren schenking dus een goede optie blijft. Dit is uiteindelijk afhankelijk van de exacte omvang van de vermogens van beide partijen.

Papieren schenking vermindert de erfbelasting

Het is goed om te weten dat een papieren schenking niet alleen invloed heeft op de vermogensbelasting. Door vermogen over te hevelen via de toegestane maximale schenking per jaar, kan ook gezorgd worden dat toekomstige erfbelasting wordt bespaard. Dit effect blijft ongewijzigd en kan ook een motief zijn om op papier te schenken. 

Wij adviseren u hier graag over

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u meer wilt weten over de papieren schenking en de gevolgen daarvan t.a.v. de vermogensbelasting door de wijzigingen in box 3. Wij adviseren u graag.