Het opheffen van een BV via turboliquidatie gaat tot op heden heel eenvoudig, maar wordt door nieuwe regels vanaf 2020 lastiger. Handel dus snel!

BV opheffen via turboliquidatie: let op de nieuwe regels die gelden vanaf 2020. Vaak is het voor een ondernemer verstandig om een oude BV die niet meer wordt gebruikt, op te heffen. Een BV opheffen scheelt immers onder andere onnodige, jaarlijkse kosten. De turboliquidatie is de meest eenvoudige van diverse mogelijkheden voor het opheffen van een BV. Vanaf 2020 zal er omtrent de turboliquidatie echter het een en ander gaan veranderen. Daardoor kunt u als ondernemer besluiten om uw BV in 2019 nog via de huidige regels van de turboliquidatie te beëindigen.

Waarom een BV opheffen via turboliquidatie?

Het voordeel van de turboliquidatie is dat de opheffing van een vennootschap snel kan worden afgewikkeld zonder dat er een vereffenaar hoeft te worden benoemd. Ten aanzien van de hele procedure van ontbinding wordt daardoor flink op kosten bespaard.

Voorwaarde voor turboliquidatie is dat er geen baten (bezittingen) meer in de BV bestaan. Er zijn dus geen activa meer op de balans van de BV. Wel kan er in geval van het opheffen van een BV via turboliquidatie nog sprake zijn van schulden. Die kunnen vanwege het gebrek aan activa echter niet meer worden voldaan.

Zijn er wel activa dan kan het opheffen van de BV niet via turboliquidatie plaatsvinden maar dient het vermogen van de vennootschap te worden vereffend waarvoor een vereffenaar moet worden aangesteld. In de situatie van turboliquidatie is het niet vereist dat het plan van vermogensverdeling van de vennootschap en de rekening en verantwoording worden gedeponeerd en gepubliceerd in een landelijk dagblad. Opheffen van een BV anders dan via turboliquidatie, vergt derhalve meer stappen waardoor dergelijke procedures meer kosten veroorzaken en meer tijd in beslag nemen.

Een DGA kan via turboliquidatie op eigen initiatief beslissen om zijn BV te ontbinden en uit te schrijven bij de KVK. Dat zorgt voor een grote ontlasting van rechtspraak en curatoren. Sommige ondernemers maken helaas misbruik van de turboliquidatie door eerst alle financiën uit de op te heffen BV weg te sluizen naar gelieerde BV's of naar zichzelf in privé. Schuldeisers blijven dan met lege handen achter. Overigens kan een schuldeiser altijd nog achter een turboliquiderende schuldenaar aan, bijvoorbeeld door de ontbinding te heropenen. De DGA gaat dus niet zomaar vrijuit in geval van mismanagement.

Vanaf 2020 aangescherpte regels

Het daadwerkelijke najagen zullen schuldeisers in geval van turboliquidatie altijd zelf moeten doen. Dikwijls geschiedt dat via het in de arm nemen van een advocaat. Dit blijkt in de praktijk voor veel schuldeisers (vaak andere ondernemers) een te bewerkelijk proces. Om de positie van deze schuldeisers te versterken, zal daarom vanaf 2020 veranderende wetgeving inzake turboliquidatie worden ingevoerd. In de toekomst zullen de volgende eisen worden gesteld:

  • Het bestuur van de op te heffen BV is verplicht om een slotbalans op te stellen en te deponeren van het boekjaar m.b.t. de turboliquidatie bij het handelsregister.
  • Hier dient tevens een verklaring van het bestuur te worden bijgevoegd met een toelichting waarom baten ontbreken.
  • Mits relevant zal een slotuitdelingslijst moeten worden bijgevoegd.
  • De bestuurders dienen de ontbinding (het opheffen van de BV) via turboliquidatie algemeen bekend te maken met de mededeling dat de vereiste deponeringen bij het handelsregister zijn verricht.
  • De jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren dienen openbaar gemaakt te zijn (tenzij sprake is van ontheffing o.b.v. artikel 2:394 lid 5 BW) alvorens de BV daadwerkelijk uit het handelsregister kan worden uitgeschreven.

Deze voorwaarden zullen ervoor zorgen dat het opheffen van een BV via turboliquidatie vanaf 2020 extra tijd, geld en moeite zal kosten. Desondanks blijft deze ontbindingsmethode naar verwachting een bruikbare en relatief eenvoudige manier om een BV mee te kunnen opheffen.

BV via turboliquidatie snel nog opheffen in 2019!

Het is nog niet exact bekend op welk tijdstip de nieuwe regels omtrent opheffen via turboliquidatie zullen ingaan. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 zal zijn. U heeft dus nog tijd om te handelen en uw BV via de huidige, eenvoudige procedure van turboliquidatie op te heffen.

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u overweegt om uw BV via de huidige regels van turboliquidatie te laten opheffen. Wij adviseren u graag.