Opgelet! Nog een paar maanden dat de eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving 2023 geldt

In 2023 stimuleert de overheid de economische ontwikkeling en het ondernemerschap door middel van een nieuwe, eenmalige regeling. Het betreft de regeling willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen. Hut Accountants legt u graag uit wat u daar als ondernemer aan heeft.

Wat is willekeurige afschrijving?

Het fenomeen ‘willekeurige afschrijving’ kent u wellicht al van bepaalde milieubedrijfsmiddelen. In het kader van de zogenaamde VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). De VAMIL houdt in dat je tot 75% van een in een bepaald jaar gepleegde milieu-investering, willekeurig mag afschrijven. Normaliter mag u fiscaal gezien slechts 20% van de aanschafwaarde per jaar van reguliere activa afschrijven.

Wat is het voordeel van willekeurige afschrijving?

Het voordeel van het sneller afschrijven van een investering, is dat de fiscale winst daardoor in dat jaar aanzienlijk lager wordt. Dat betekent vervolgens dat men minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, waardoor u meer liquide middelen ter beschikking houdt om mee te ondernemen. Dit levert bovendien ook een rentevoordeel op.

Vanzelfsprekend kan men in de jaren daarna minder afschrijven, waardoor winstsaldo en belastingplicht stijgen. U verschuift deze verplichting d.m.v. willekeurige afschrijving echter naar de toekomst, en dat is gunstig.

Wat houdt de eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving in?

In 2023 is het eenmalig mogelijk om op een (extra) groot aantal bedrijfsmiddelen eenmalig willekeurig af te schrijven, tot 50 procent van de aanschafprijs of de voortbrengingskosten. Het bedrijfsmiddel kwalificeert voor willekeurig afschrijven voor zover de aanschaf- en voortbrengingskosten in het kalenderjaar 2023 werden gemaakt. Aanschaf- of productiekosten m.b.t. het bedrijfsmiddel die u voor of na 2023 maakt, tellen niet mee voor de willekeurige afschrijving en dienen net als het restant (50%), conform de normale fiscale regels te worden afgeschreven.

Onder voortbrengingskosten verstaat men de kosten zoals tijdbesteding door eigen personeel, gebruikte materialen en diensten van derden t.b.v. de voortbrenging (productie) van een eigen bedrijfsmiddel zoals een machine. Een voorwaarde voor toepassing van de eenmalige regeling willekeurige afschrijving, is dat het bedrijfsmiddel niet eerder werd gebruikt en ook dat het vóór 2026 daadwerkelijk door u in gebruik wordt genomen.

Een aantal specifieke bedrijfsmiddelen komt niet in aanmerking voor de nieuwe regeling willekeurige afschrijving. U vindt de opsomming van van de regeling uitgezonderde bedrijfsmiddelen hier op de website van de Belastingdienst.

Hut Accountants adviseert

Heeft u plannen om op korte termijn te gaan investeren in bedrijfsmiddelen? Wellicht is het dan raadzaam als u die investering nog in het kalenderjaar 2023 doet in plaats van de investering uit te stellen. In 2024 vervalt de regeling willekeurige afschrijving namelijk weer.

Soms kan willekeurig afschrijven echter gevolgen hebben voor andere regelingen, waarbij de waarde van het bedrijfsmiddel of de omvang van de winst relevant zijn. Denk daarbij aan de hoogte van de mkb-winstvrijstelling en de optimale benutting van de mogelijkheden van de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).

Gelukkig kunnen de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants u adviseren omtrent alle fiscale gevolgen van uw investeringsbeleid. Vragen? Stel ze ons gerust!