Onenigheid over premie verplichte AOV zelfstandigen

Al een hele tijd is de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen onderwerp van gesprek. Naar verwachting begin 2024 zal hierover een concreet wetsvoorstel worden ingediend, waardoor ondernemers en zzp’ers beter beschermd worden in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Inmiddels zijn er de eerste indicaties t.a.v. de verwachte premie. En er is nog flinke onenigheid over wat een toelaatbare premie voor de verplichte AOV zou zijn. Hut Accountants vertelt er meer over.

Verplichte AOV, de stand van zaken

Er zijn diverse manieren waarop men als ondernemer voor vervangend inkomen kan zorgen wanneer men arbeidsongeschikt wordt. Denk aan geld reserveren, het afsluiten van een AOV-verzekering of deelname aan een broodfonds. Dit is echter niet verplicht en dat betekent dat voor een zelfstandig ondernemer die geen van deze voorzieningen treft en die volledig arbeidsongeschikt raakt, het inkomen volledig wegvalt. In de praktijk heeft het merendeel van de zelfstandigen in Nederland geen voorziening getroffen.

Vanuit de politiek wordt er gedebatteerd over een verplichte AOV voor zelfstandigen. Naar verwachting zal er in de opzet hieromtrent sprake zijn van een wachttijd van één jaar. In die periode moeten zelfstandigen zelf hun inkomensverlies opvangen waarna de verzekering pas tot uitkering komt. Die uitkering is vervolgens gemaximeerd op bijstandsniveau.

Hoe zit het met de premie omtrent de verplichte AOV?

Naar verwachting gaan ondernemers gemiddeld, wanneer de verplichte AOV doorgaat, rond de € 225 per maand aan premie betalen t.b.v. de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit onderzoek van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) die ruim 100.000 zelfstandig ondernemers vertegenwoordigt, is naar voren gekomen dat de meeste freelancers onder hun leden, maar maximaal € 100 per maand bereid zijn te betalen aan premie.

De werkelijk te betalen premie valt naar verwachting lager uit voor zelfstandig ondernemers met lage inkomsten. Bovendien is de premie aftrekbaar en kan deze in veel branches in rekening gebracht worden aan eindafnemers in de vorm van prijsstijgingen. Dat laatste is echter niet binnen ieder werkveld mogelijk.

Met name omdat de uiteindelijke uitkering gemaximeerd wordt op het bijstandsniveau, zijn veel zelfstandigen momenteel de mening toegedaan dat een bruto-premie van € 2.700 per jaar een hoog bedrag is voor weinig verzekering.

Wij houden u op de hoogte

Veel zelfstandigen wachten in spanning af welke definitieve ontwikkelingen er komen rond de verplichte AOV. Vanzelfsprekend volgen ook de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants de gebeurtenissen hieromtrent op de voet. Wij monitoren scherp welke inhoudelijke bepalingen er komen omtrent de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en hoe het zit met de premie.

Dat de verplichte AOV er zal komen medio 2023 is in elk geval nog zeker geen uitgemaakte zaak. Zodra hier nieuws over is brengt Hut Accountants u direct op de hoogte. Dus blijf ons volgen!