Ondernemersgevoel na Corona blijft onzeker ondanks toenemend vertrouwen

Per 1 oktober 2021 stopt de Coronasteun voor ondernemers. Er zijn dan in beginsel geen regelingen meer waarop een beroep kan worden gedaan. Wel is het mogelijk om opgebouwde (belasting)schulden over een langere termijn af te lossen. De politiek is van mening dat handhaving van de maatregelen niet nodig en zelfs onverantwoord is. Het economisch herstel is immers aanzienlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met het gevoel van ondernemers zelf in deze fase van de Coronacrisis? Hut Accountants licht u graag in over het actuele ondernemersgevoel op basis van externe onderzoeken.

Ondernemersgevoel na Corona van het 3e kwartaal 2021: toenemend vertrouwen

Op initiatief van diverse partijen (VNO-NCW, CBS, Economisch Instituut voor de bouw, MKB-Nederland en de KvK) is recent een conjunctuurenquête onder ondernemers uitgezet. De resultaten daarvan zeggen iets over het ondernemersgevoel dat nu heerst in relatie tot de Coronacrisis.

In het 3e kwartaal van 2021 is inderdaad sprake van een toenemend vertrouwen onder ondernemers, zelfs binnen de zwaarst getroffen sectoren. Ook binnen het horecawezen en de bedrijfssector die zich richt op cultuur, sport en recreatie, zag men in die periode wat licht aan het einde van de tunnel.

Deze hoopvolle mindset is positief nieuws. Want een positief gemoed draagt in de ervaring van Hut Accountants bij aan de bedrijfsprestaties.

Maar ook nog steeds veel onzekerheid

2 op de 3 ondernemers gaven tijdens dit onderzoek echter aan nog steeds grote belemmeringen te ervaren bij het ondernemen tijdens de Coronacrisis. Voor wat betreft de sectoren horeca en cultuur ging het om vrijwel alle ondernemers. De financiële positie van veel ondernemers is aanzienlijk verslechterd en soms is onduidelijk hoe men daar op langere termijn uit moet gaan komen. Tegelijkertijd ervaart bijna een kwart van alle ondernemers ook nog eens problemen met de personele bezetting. Voor de langere termijn wordt door ondernemers dus ook nog de nodige onzekerheid gevoeld.

Gevoelscijfers zijn sterk relatief

Cijfers uit het onderzoek hadden hoofdzakelijk betrekking op de gevoelsperceptie in de maand juli van 2021. Kort daarop werden diverse maatregelen ten aanzien van Corona andermaal aangescherpt doordat de besmettingscijfers weer opliepen als gevolg van nieuwe, besmettelijkere varianten. De positiviteit in de vorm van een groeiend ondernemersgevoel met betrekking tot vertrouwen, is vooral een stijging ten opzichte van voorgaande kwartalen. Het positieve gevoel is bovendien broos en kan door nieuwe ontwikkelingen snel teniet gedaan worden.

De aankondiging van het kabinet om de Coronasteun per 1 oktober 2021 te beëindigen, kan bijvoorbeeld vergaande gevolgen hebben voor de mindset van veel ondernemers. Al met al is de economie ook nog lang niet aanbeland op het gunstige niveau zoals dat voor de Coronacrisis gold.

De balans wordt binnenkort opgemaakt

Van het 3e kwartaal 2021 is er nog geen volledig beeld van hoe de problematische schuldenlast bij veel ondernemers zich heeft ontwikkeld. Per 1 oktober 2021 zal hierin meer duidelijkheid komen. De genoemde instanties waaronder de KvK, zullen hier vervolgonderzoek naar laten uitvoeren. De kans is aanzienlijk dat het veel ondernemers pas op dat moment duidelijk wordt in welke precaire situatie ze terecht zijn gekomen.

Laat ons assisteren

Onze specialisten bij Hut Accountants op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie zijn er om u als ondernemer te ondersteunen. Het is van belang dat u uw verwachtingen naar de toekomst zo vroeg mogelijk kenbaar maakt. Alleen op die manier kunnen tijdig maatregelen worden getroffen.

Wilt u hierover vrijblijvend sparren met een van onze medewerkers, neem dan gerust contact met ons op.