In 2020 nog snel belastingvrij schenken

Wanneer u een ander geld schenkt dan moet diegene daar in beginsel schenkbelasting over betalen. Deze tarieven kunnen, afhankelijk van de waarde van de schenking en de aard van bloedverwantschap tussen schenker en ontvanger, in 2020 oplopen tot maar liefst 40% van het te schenken bedrag. Wellicht schrikt u daarvan. Toch is het misschien aantrekkelijk om in 2020 nog snel belastingvrij te schenken.

In 2020 nog snel belastingvrij schenken aan uw kinderen

Dat het toch verstandig kan zijn om in 2020 nog snel belastingvrij te schenken, heeft te maken met vrijstelling van schenkbelasting. Sommige van deze vrijstellingen gelden op jaarbasis. Jaarlijks wordt u op die manier de kans geboden om een gedeelte van uw vermogen belastingvrij over te hevelen naar anderen, zoals uw nakomelingen. Niet alleen bespaart u door middel van dergelijke vrijstellingen schenkbelasting, u voorkomt op deze manier ook dat bij uw overlijden eventuele erfbelasting betaald zal moeten worden wanneer het vermogen via een erfenis wordt doorgegeven.

De vrijstellingen waarmee u in 2020 nog snel belastingvrij kunt schenken zijn het gunstigst voor wat betreft schenkingen aan uw kinderen.

  • Algemene vrijstellingen voor schenken aan kinderen in 2020:

In 2020 bedraagt de jaarlijkse belastingvrije schenking die u aan uw kinderen kunt doen € 5.515 per kind. Uw kind mag dan zelf bepalen wat het met dat bedrag mag doen. Eenmalig (eenmaal in het leven van uw kind) mag zelfs een bedrag van € 26.457 ineens belastingvrij worden geschonken op het moment dat het kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is.

  • Doelgerichte vrijstellingen:

Het is mogelijk om in 2020 nog snel veel hogere bedragen belastingvrij te schenken. Wordt het te schenken bedrag aantoonbaar gebruikt voor het volgen van een kostbare studie, dan mag eenmalig maar liefst € 55.114 worden geschonken. Wordt het bedrag gebruikt voor aankoop of verbouwing van de woning van uw kind, dan bedraagt het belastingvrij te schenken bedrag maar liefst € 103.643.

! Let op: de algemene vrijstelling van € 5.515 kan jaarlijks gebruikt worden ten behoeve van schenking aan dezelfde kinderen. Dat geldt niet voor de verhoogde vrijstellingen. Een 'verhoogde vrijstelling' kan slechts eenmalig gebruikt worden door een ontvanger voor een schenking van dezelfde schenker.

Schenken aan anderen

Ook voor schenking aan uw kleinkinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling. Deze is hetzelfde als in het geval van een schenking aan een (niet bloedverwante) derde. Iedereen mag in 2020 belastingvrij € 2.208 schenken. De ontvanger behoeft daarover dan geen aangifte van schenkbelasting te doen. Schenkt u toch meer dan dit bedrag, dan betaalt uw kleinkind wel minder schenkbelasting dan een derde. Maar kleinkinderen betalen op hun beurt iets meer schenkbelasting dan uw partner en (pleeg- of stief)kinderen betalen over de overtollige waarde van de schenking.

Zowel kleinkinderen als derden kunnen ook eenmalig aanspraak maken op een schenking t.b.v. een investering in een woning. Dit bedrag is net als in geval van schenking voor dit doel aan uw eigen kinderen, € 103.643.

Wilt u kost wat kost toekomstige schenk- en / of erfbelasting vermijden, kies er dan voor om in 2020 nog snel € 2.208 belastingvrij te schenken. Doelgerichte vrijstellingen kunt u ook in latere jaren nog gebruiken, al kunnen de vrijstellingsbedragen dan wel wijzigen.

Weloverwogen schenken: Hut Accountants helpt u daarmee

Het schenkingsrecht kent de nodige spelregels en uitzonderingen. Deze kunnen na 2020 weer veranderen. Om weloverwogen te kunnen schenken en de belastingplicht te minimaliseren, is kennis van de fiscale consequenties omtrent schenken van essentieel belang.

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Vanuit onze fiscale affiniteit kunnen wij u ook adviseren ten aanzien van het schenken van bedragen aan (klein)kinderen of derden.

Of het verstandig is om in het 4e kwartaal van 2020 nog snel belastingvrij te schenken? Laat Hut Accountants u daarover adviseren. Neem vrijblijvend contact op.