Nieuwe vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024

Vermogenstoetsuitzonderingen kunnen een positief effect hebben op uw recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Deze worden opgenomen in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Per 1 januari 2024 is er sprake van een aantal nieuwe vermogenstoetsuitzonderingen.

Wat zijn vermogenstoetsuitzonderingen?

Een "vermogenstoetsuitzondering" heeft betrekking op de methode ter bepaling van de financiële situatie van een persoon of gezin, bij het vaststellen van het recht op bepaalde sociale voorzieningen, subsidies of belastingvoordelen. Zeker wanneer het gaat om toeslagen speelt de hoogte van het inkomen zoals u wellicht al weet een belangrijke rol.

Specifieke bezittingen of vermogensbestanddelen kunnen o.b.v. deze uitzonderingen bij de inkomens- en / of vermogenssituatie worden uitgesloten of verminderd. Op die manier hebben ze geen negatieve consequenties voor iemands recht op sociale voorzieningen. Deze uitzonderingen noemt men vermogenstoetsuitzonderingen.

In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen vindt men alle vermogenstoetsuitzonderingen die in de loop der tijd van kracht zijn geworden. Hierin wordt bijvoorbeeld onder andere geregeld dat de financiële compensatie die slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire ontvangen, geen invloed heeft op hun recht op toeslagen.

Welke nieuwe vermogenstoetsuitzonderingen gelden per 1 januari 2024?

Per 1 januari gelden een aantal nieuwe vermogenstoetsuitzonderingen. Dat zijn de volgende:

  • De tegemoetkoming die men op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) ontvangt;
  • Aanvullende regelingen betreffende de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Het betreft de regeling voor de ex-partner van de door de toeslagenaffaire gedupeerde aanvrager en de uitbreiding van de kindregeling naar (pleeg)kinderen van de ex-partner;
  • De schadevergoeding die Stichting Vergoeding schade slachtoffers schietincident Alpen aan den Rijn (Stichting VSSA) aan slachtoffers en nabestaanden verstrekt. Dit in verband met het schietincident in Alphen aan den Rijn dat plaatsvond in 2011;
  • De schadevergoeding die men ontvangt via de voorschotregeling op grond van het Wetboek van Strafvordering aan de nabestaanden van MH17;
  • Eenmalige financiële ondersteuning aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten.

De hierboven genoemde vermogenstoetsuitzonderingen treden in werking voor de periode 1 januari 2024 tot 1 januari 2034.

Ten aanzien van reeds bestaande uitzonderingen vinden geen wijzigingen plaats. De termijn voor vermogenstoetsuitzonderingen die binnen de hersteloperatie toeslagen golden, wordt echter ook uitgebreid naar tien jaar.

Hut Accountants waarborgt uw financiële belangen

Het woud van toeslagen en andere sociale voorzieningen is voor velen moeilijk begaanbaar. Het is prettig dat er vermogenstoetsuitzonderingen zijn, maar dit maakt het wel des te complexer. Gelukkig zijn de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants om u te helpen of door te verwijzen.

Heeft u een vraag over de nieuwe vermogenstoetsuitzonderingen n.a.v. uw situatie? Stel hem ons gerust.