Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe regeling ‘onwerkbaar weer’ van kracht. Hut Accountants legt u graag uit hoe u deze regeling als werkgever kunt gebruiken.

Onwerkbaar weer. Sommige sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, hebben daar a.g.v. vorst, sneeuw of ijzel mee te maken. Als werkgever hoeft men het personeel dat door onwerkbaar weer niet kan werken, geen loon uit te betalen. De personeelsleden maken aanspraak op een WW-uitkering wanneer niet gewerkt kan worden a.g.v. onwerkbare weersomstandigheden.

Deze mogelijkheid bestaat al langer. Maar per 1 januari 2020 treedt de formele nieuwe, algemene regeling onwerkbaar weer in werking omdat per deze datum de WW-sectorfondsen vervallen. En de nieuwe regeling kent een aantal voorwaarden en verplichtingen waarmee u als werkgever rekening dient te houden.

1: Invoering vast aantal wachtdagen bij onwerkbaar weer

Onwerkbaar weer wordt voor een groot deel gezien als ondernemersrisico. De nieuwe regeling kent daarom zogenaamde wachtdagen die voor alle sectoren gelijk zijn. Zo is in deze regeling vastgelegd dat in de periode van 1 november tot en met 31 maart (grofweg het winterseizoen) 2 wachtdagen gelden voor iedere werkgever. Hevige regenval geldt ook als onwerkbaar weer en kan gedurende het hele kalenderjaar plaatsvinden. Voor hevige regenval gelden per jaar 19 wachtdagen.

Als werkgever betaalt u uw werknemers tijdens de wachtdagen gewoon het loon uit, ook wanneer ze a.g.v. onwerkbaar weer niet meer kunnen werken. Na deze wachtdagen kan men echter aanspraak maken op een WW-uitkering.

2 Iedere dag afzonderlijk melden bij het UWV

Om in aanmerking te komen dient u voor 10.00 uur bij het UWV te melden dat uw werknemers die dag niet kunnen werken a.g.v. onwerkbaar weer. Voor iedere afzonderlijke dag waarop sprake is van deze omstandigheden, dient u een nieuwe melding te doen met behulp van het door het UWV beschikbaar gestelde formulier. En zorg er dan ook daadwerkelijk voor dat uw werknemers niet op de werkplek aanwezig zijn.

Let op! Meldt u niet of niet correct, dan moet u het loon voor deze dag doorbetalen.

3 Uw cao dient duidelijkheid te geven

U kunt alleen als werkgever gebruik maken van deze regeling indien dit is vastgelegd in uw cao. Vanaf 1 november 2020 dient bovendien expliciet in de cao te worden gedefinieerd welke weersomstandigheden als ‘onwerkbaar weer’ worden aangemerkt. Lopende cao-afspraken waarin afwijkende aantallen ten aanzien van wachtdagen zijn afgesproken, zijn per 1 januari 2020 niet meer geldig.

Wij adviseren u graag over deze nieuwe regeling

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Daarnaast hebben wij veel affiniteit met personeel gerelateerde juridische zaken waaronder de regeling ‘onwerkbaar weer’. Neem direct contact met ons op wanneer u behoefte heeft aan advies over de wijze waarop u binnen uw onderneming vanaf 2020 het beste om kunt gaan met deze regeling. Wij helpen u erbij en staan u graag met raad en daad terzijde.