Niet voldaan aan urencriterium / partnerbeloning niet aftrekbaar

X genoot in de jaren 2011 en 2012 een bijstandsuitkering. Met toestemming van de gemeente verricht hij sinds 2011werkzaamheden voor de productie van (promotie)films en documentaires. Daarnaast reviseert X gebruikte computers met het doel deze te verkopen. In geschil is of X voor het jaar 2012 voldoet aan het urencriterium.

Volgens Rechtbank Gelderland (15/4927, niet gepubliceerd) is dat het geval maar Hof Arnhem-Leeuwarden is het hiermee niet eens. Vaststaat dat X de dag- en weekstaten, waarin ruim 3.000 uren zijn verantwoord, geruime tijd na afloop van het jaar 2012 aan de hand van zijn agenda en zijn herinneringen heeft opgemaakt. Aan deze week- en dagstaten kan volgens het Hof onvoldoende bewijskracht worden toegekend. X maakt met deze week- en dagstaten en met hetgeen hij overigens heeft aangevoerd, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door de Inspecteur, niet aannemelijk dat aan het urencriterium is voldaan.

Het Hof oordeelt verder dat de Rechtbank terecht heeft beslist dat de aan de fiscale partner van X betaalde arbeidsbeloning van € 2.400 niet op de winst in mindering kan worden gebracht, omdat deze beloning lager is dan het in artikel 3.16, lid 4 Wet IB 2001 genoemde minimumbedrag van € 5.000. Dat de partner deze beloning in haar aangifte IB/PVV voor het jaar 2012 heeft opgenomen, doet hier niet aan af.

Bron; fiscaal totaal