Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli

Wettelijke vakantiedagen die een werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin hij ze heeft opgebouwd. Dus de vakantiedagen die de werknemer in 2016 heeft opgebouwd maar niet in dat jaar heeft opgenomen, vervallen op 1 juli 2017.

In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

Als de werknemer niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij daarvoor te ziek was. Of omdat de werkgever het de werknemer onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen.
Als de werknemer vakantiedagen vóór 1 januari 2012 heeft opgespaard.
Als de werknemer bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

U rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van de vakantiedagen.

Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer het aantal uren dat iemand per week werkt. Als iemand 32 uur per week werkt, heeft hij dus recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren.

Als de werkgever met de werknemers meer vakantie-uren heeft afgesproken, dan zijn dat de bovenwettelijke vakantie-uren.

De werknemer moet elk jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. De werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Zieke werknemer

Ook als een werknemer ziek is, heeft hij recht op vakantie. De werkgever moet toestemming geven als de werknemer vakantiedagen wil opnemen terwijl hij ziek is.

De werkgever mag de werknemer alleen vragen om bovenwettelijke (extra) vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof. Dit kan hij van tevoren met de werknemer afspreken, bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Nieuwe baan

Als de werknemer overstapt naar een nieuwe baan en hij kan de vakantie-uren die hij over heeft niet meer opnemen, dan krijgt hij deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag de werknemer de wettelijke vakantie-uren die hij niet meer kan opnemen, bij de nieuwe werkgever opnemen. De werkgever betaalt deze uren niet uit.

Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als de werknemer ze meeneemt naar de nieuwe baan.

Of de werknemer bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt van de nieuwe werkgever af.

Om vakantie-uren mee te nemen naar de nieuwe werkgever, heeft de werknemer een verklaring van de vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren u over heeft.

Uitbetalen

Bovenwettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij door de werkgever laten afkopen. De werkgever en de werknemer kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, mag hij niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van het contract is dit wel toegestaan.