Naheffing en vergrijpboete met gecrashte harde schijf

Computer gecrasht en dan onmachtig om te voldoen aan de fiscale informatieplicht? Jammer maar helaas: de belastingdienst hoeft hier geen genoegen mee te nemen.  

Dat besliste Rechtbank Noord-Holland. Een computer van een onderneming was met de daarop opgeslagen informatie onherstelbaar gecrasht en vervolgens weggegooid. De ondernemer kon daarna niet aan zijn informatieverplichting jegens de fiscus voldoen. Tijdens een eerder boekenonderzoek naar aanvaardbaarheid van aangiften/aanslagen loon- en omzetbelasting, vroeg de inspecteur de ondernemer naar de digitale administratie. Deze bevatte onder meer de reserveringen, overzichten van het aantal gewerkte uren per datum, vastleggingen van ontvangsten, en het e-mailverkeer. De ondernemer kon de gegevens die waren vastgelegd op de computer met alle bedrijfsadministratie, niet overleggen omdat die was gecrasht. Wel was tevergeefs getracht de data terug te halen. Van de harde schijf was geen back-up gemaakt.

Toen niet werd voldaan aan het  informatieverzoek, legde de inspecteur een informatiebeschikking op, met een schatting van naheffingsaanslagen omzetbelasting (ca € 50.000) plus heffingsrente en een vergrijpboete  (ca € 20.000). De ondernemer verzette zich daartegen. Hij voerde aan dat er wel was voldaan aan de informatieplicht, aangezien alle gegevens die nog beschikbaar waren, waren overgelegd. Kwestie van overmacht, vond hij.  In geschil was of de naheffingsaanslag OB en de vergrijpboete terecht en tot de juiste bedragen zijn vastgesteld.

De rechter vond het in de risicosfeer van de ondernemerr liggen dat hij geen back-up had gemaakt van de gegevens op de harde schijf. Verder vond de rechter de ernst van de gebreken in de administratie zo ernstig dat dit een omkering van de bewijslast rechtvaardigde. De informatiebeschikking bleef daarom in stand.

Bron: Accountancy Vanmorgen