Mogelijk fout in aanslag Vpb

De definitieve aanslagen vennootschapsbelasting met als datum 24 maart 2018 bevatten mogelijk een fout. 

Het betreft een verkeerd bedrag bij nog verrekenbare verliezen. De opgelegde aanslag is juist. Alleen het bedrag van de nog verrekenbare verliezen klopt niet. De Belastingdienst stuurt vennootschappen die een verkeerd bedrag kregen gepresenteerd zo snel mogelijk een brief met het juiste getal.

Bron: belastingdienst