Moet u Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM) gaan betalen per 1 oktober 2023?

Per 1 oktober 2023 verandert er het een en ander op het gebied van Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM). Wellicht moet ook u als ondernemer vanaf die datum BZM gaan betalen. Hut Accountants licht u graag voor.

Wat is Belasting Zware Motorrijtuigen?

De eigenaren van zware vrachtauto(combinaties) dienen, afgezien van normale motorrijtuigenbelasting, in veel gevallen ook Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM) te betalen. Men is hiertoe verplicht wanneer men aan alle van onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Het zware motorrijtuig is bestemd voor of wordt ingezet voor goederenvervoer.
 • De toegestane maximum massa (TMM), oftewel het lege gewicht plus het maximaal toegestane laadvermogen, bedraagt 12.000 kg of meer.
 • U wilt het motorrijtuig op de snelweg kunnen gebruiken.

Men dient aangifte BZM te verrichten alvorens men met de vrachtauto(combinatie) of vrachtauto(combinatie) de autosnelweg op gaat. Men kan BZM-aangifte online verrichten of via aangiftepunten, dikwijls tankstations langs snelwegen. Daarbij kan men kiezen tussen tijdvakken van verschillende duur, namelijk een dag, een week, een maand of een heel jaar.

Wat verandert er t.a.v. de BZM?

Door middel van diverse beleidsbesluiten werden in de loop der tijd uitzonderingen geformuleerd ten aanzien van de belastingplicht voor specifieke zware motorvoertuigen. Deze uitzonderingen werden middels deze besluiten uitgesloten van de BZM-belastingplicht. Per 1 oktober 2023 verliezen de oude beleidsbesluiten echter hun rechtsgeldigheid en wordt het Kaderbesluit BZM van kracht. Diverse historische uitzonderingen voor de BZM vervallen daarom vanaf die datum. Het gaat om:

 • Bergingsvoertuigen
 • Bibliotheekbussen
 • Huisvuilauto’s
 • Kraakperswagens
 • Landbouwwerktuigen
 • Rijdende werkplaatsen
 • Schooltandverzorgingsbussen
 • Strooiauto’s
 • Telecommunicatie-auto’s
 • Tentoonstellingsvoertuigen
 • Winkelwagens
 • Motorrijtuigen voor rioolreinigingswerkzaamheden zoals hogedrukwagens, vacuümwagens en combiwagens
 • Lesvoertuigen

Bent u ondernemer, bezit u een van de genoemde typen voertuigen, bedraagt de TMM 12.000 kg of meer en wilt u met het voertuig de snelweg op? U moet dan per 1 oktober Belasting Zware Motorrijtuigen gaan betalen.

Hut Accountants helpt u ondernemen

Ons land kent zeer veel directe belastingen en indirecte belastingen die een rol spelen bij uw organisatie of onderneming. Veel van deze belastingen zijn continue onderhevig aan veranderende regelgeving. Gelukkig dat de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van het kennen van al die belastingzaken hun werk hebben gemaakt. Wij helpen u er op een optimale en correcte manier mee om te gaan.