Mkb-bedrijven hard op zoek naar nieuwe financieringsmethoden

NLInvesteert is een van de grootste financieringsplatformen van Nederland. Deze bemiddelaar in bedrijfsfinanciering constateert dat mkb-bedrijven momenteel hard op zoek zijn naar nieuwe financieringsmethoden. Het aanvraagvolume m.b.t. nieuwe financieringsmethoden is in 2023 significant toegenomen t.o.v. begin 2022.

Waarom zijn mkb-bedrijven hard op zoek naar nieuwe financieringsmethoden?

Er zijn een aantal redenen waarom mkb-bedrijven zich massaal oriënteren op nieuwe financieringsmethoden:

1. Noodzaak terugbetaling coronasteun

Tijdens de coronapandemie verkregen veel ondernemingen ‘krediet’ doordat de betaling van belastingschulden aan de fiscus tijdelijk werd opgeschort. Feitelijk leidde dat tot een goedkope manier van werkkapitaalfinanciering. Sinds oktober 2022 moeten deze achterstanden echter weer worden ingelopen en dreigt zelfs opschorting van de fiscale betalingsregeling wanneer men niet aan de voorwaarden voldoet.

Menig mkb-onderneming heeft de terugbetalingsplicht te veel voor zich uitgeschoven en is nu voor financiering van het werkkapitaal weer aangewezen op de reguliere bancaire kredietmogelijkheden.

2. Eisen van banken zijn strenger geworden of onhaalbaar

In veel gevallen voldoen bedrijven inmiddels echter niet meer aan de bancaire eisen. Deze eisen zijn na corona in sommige gevallen strenger geworden. Of de financiële situatie van mkb-ondernemingen voldoet na corona gewoonweg niet meer aan de oorspronkelijk gestelde criteria.

Ook dat is een reden waarom veel mkb-bedrijven momenteel hard op zoek zijn naar nieuwe financieringsmethoden.

3. Lastig ondernemersklimaat

Terwijl veel ondernemingen kampen met problemen t.a.v. de solvabiliteit, is er ook sprake van verminderde liquiditeit, oplopende rentes en kosten door inflatie. En dat terwijl er t.b.v. de noodzakelijke proces- en productinnovatie en de duurzaamheidstransitie tegelijkertijd toch weer investeringen gedaan moeten worden

Ook een financiering nodig?

Als bemiddelaar t.b.v. vooral nieuwe financieringsmethoden regelde NLInvesteert in het 1e kwartaal van 2023 bijna 60 miljoen euro aan financiering voor het mkb. De nadruk ligt daarbij niet langer op vastgoed-, maar met name op bedrijfsfinancieringen.

Ook de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants kunnen u de weg wijzen naar alternatieve financieringsmethoden. Vraag hen gerust om raad.