Minimaal 1 jaar niets aangegeven op Btw-aangifte

De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen BTW aan de Belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de onderneming is gestopt.

Wie een brief heeft ontvangen, maar niet is gestopt met de onderneming kan tot uiterlijk 2 september een brief sturen. Wie inderdaad is gestopt met zijn onderneming, hoeft niets te doen. De Belastingdienst trekt het omzetbelastingnummer in. Zonder bericht moet nog gewoon Btw-aangifte gedaan worden.

De Belastingdienst kan het omzetbelastingnummer ook intrekken door gebrek aan economische activiteiten. Dan kan het zijn dat men BTW moet betalen over de waarde van bedrijfsmiddelen die naar privé zijn overgegaan.

Niet gestopt?

Niet gestopt met de onderneming? Stuur dan uiterlijk 2 september 2019 een brief aan de Belastingdienst sturen met daarin de volgende gegevens:

  • het kenmerk van de ontvangen brief (ob-nummer)
  • waarom al minimaal 1 jaar is ingevuld dat niets aan te geven is
  • het telefoonnummer
  • het e-mailadres
  • waarom men onder een ontheffing, vrijstelling of bijzondere regeling valt
  • waarom men onder de kleineondernemersregeling valt. Vul dan voor komende aangiften het bedrag van de voorlopige of definitieve vermindering in bij rubriek 5 (‘Voorbelasting, kleineondernemersregeling en schatting’).

Stuur de brief naar het volgende adres:
Belastingdienst/Nihilaangiften
Postbus 2762
6401 DG Heerlen

Na ontvangst van de brief neemt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch contact op. Het omzetbelastingnummer trekt de Belastingdienst niet in voordat er contact is geweest.

Bron: Accountancy Vanmorgen