Middelingsregeling in 2024 voor de laatste maal toepasbaar

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants attenderen u graag op fiscale voordelen waarvan u kunt profiteren. Zo is in 2024 de middelingsregeling, welke feitelijk reeds in 2023 werd afgeschaft, voor de laatste maal toepasbaar. Grijp dus uw kans!

Wat is de middelingsregeling ook alweer?

De middelingsregeling bepaalt dat wanneer men over 3 losse jaarinkomens meer inkomstenbelasting betaalde dan over het gemiddelde van die 3 jaarinkomens, men het verschil terug kan vorderen bij de Belastingdienst. Als voorwaarde geldt wel dat dit verschil boven het vastgestelde drempelbedrag van 545 euro ligt.

De middelingsregeling is dikwijls relevant in onder andere de volgende situaties:

  • Het inkomen is sterk wisselend geweest over de afgelopen 3 jaar.
  • Men heeft eenmalige inkomsten ontvangen, zoals een ontslagvergoeding of een erfenis.
  • Wanneer men als startend ondernemer in de eerste jaren een laag inkomen heeft gehad dat vervolgens opliep.

Het voordeel ontstaat doordat men in jaren van een hoog inkomen ook vaak over een deel van dat inkomen relatief gezien meer belasting betaalt. Door toepassing van de middelingsregeling kan dit relatief hoge belastingpercentage geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Het toepassen van de middelingsregeling kan alleen over 3 aaneengesloten jaren. Ieder jaar mag slechts eenmaal in de middeling toegepast worden, zonder overlap met jaren uit een eerdere aanvraag. Middeling kan pas worden aangevraagd wanneer van alle 3 de jaren een definitieve aanslag is ontvangen. Daarbij dient een uiterste aanvraagdatum in acht genomen te worden van maximaal 3 volle jaren na ontvangst van de laatste definitieve aanslag van de 3 middelingsjaren.

Regeling in 2023 afgeschaft, toch toepassen over 2024

Het kabinet schafte de middelingsregeling in 2023 af in het belastingplan omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Afschaffing paste bovendien exact in de plannen om het Nederlandse fiscale stelsel te vereenvoudigen. De laatste periode waarover men de inkomstenbelasting kan middelen betreft echter het tijdvak 2022-2023-2024. Ook uw inkomen over 2024 is derhalve nog relevant voor toepassing binnen deze regeling.

Hut Accountants helpt u met deze en andere fiscale aangelegenheden

Wilt u weten of de middelingsregeling voor u toepasbaar en relevant is? Of heeft u hier of over andere fiscale aangelegenheden een vraag? Neem dan contact op met een van onze professionals.