Mogelijkheid tot onbelast vergoeden vaste reiskosten verlengd

Werknemers worden geacht in de coronacrisis vooral van huis uit te werken. Dat draagt bij aan voorkoming van escalatie van de pandemie. Desondanks stond de overheid het werkgevers toe om de vaste reiskosten van werknemers met betrekking tot het reizen van, naar en voor het werk tot 1 april 2021 onbelast te vergoeden. Goed nieuws want deze maatregel waarbij het mogelijk is om vaste reiskosten onbelast te vergoeden, wordt verlengd tot minimaal 1 juli 2021.

Waarom wordt de maatregel t.b.v. het vergoeden van vaste reiskosten verlengd?

Voor werknemers die van de werkgever ook al een onbelaste vergoeding voor reiskosten voor 13 maart 2020 ontvingen, wordt de mogelijkheid van het vergoeden van vaste reiskosten dus verlengd. De vergoeding moet dus wel gestart zijn voordat de corona-pandemie aanving.

Vanuit de politiek wordt het onbelast vergoeden van vaste reiskosten verlengd omdat er nog altijd werknemers zijn die alsnog kampen met kosten in verband met het maken van reizen ten behoeve van hun werk. Daarbij kan gedacht worden aan de vaste kosten voor het bezit van een eigen voertuig of de kosten voor een leasevoertuig in privé. Ook zijn er werknemers die een OV-abonnement in privé hebben afgesloten t.b.v. hun werk. Deze kosten lopen, ondanks dat geen werk gerelateerde reizen meer worden gemaakt, nog steeds door. Het is dus terecht dat de maatregel nu wordt verlengd.

Toekomst van reiskostenvergoeding

Het is te verwachten dat thuiswerken de nieuwe norm wordt in de toekomst. Dat deze maatregel van het onbelast vergoeden van vaste reiskosten wordt verlengd, staat dus niet op zichzelf. Vanuit de politiek wordt momenteel reeds onderzocht welke belastingmaatregelen er voor werkgevers in de toekomst moeten komen om thuiswerkkosten te kunnen vergoeden. Deze vergoeding wordt namelijk momenteel ook verstrekt met het oog op de extra kosten die veel werknemers momenteel hebben doordat zij veel meer thuiswerken. Deze kosten kunnen overigens ook vergoed worden via de werkkostenregeling welke reeds eerder verlengd en verruimd werd voor heel 2021.

Advies hierover nodig?

Heeft u vragen ten aanzien van het feit dat de maatregel voor het vergoeden van vaste reiskosten wordt verlengd? Wilt u weten hoe u hiermee om moet gaan? Neem dan contact op met een van de specialisten van Hut accountants op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie.