Loont het om meer uren te werken in 2023?

Het belastingplan voor 2023 is alweer enige tijd (sinds Prinsjesdag 2022) bekend. Onderdeel daarvan is het inkomensbeleid. Voor veel parttime werknemers is daarbij de vraag relevant of het loont om in 2023 meer uren te gaan werken. Hut Accountants zoekt naar antwoorden op die vraag voor u.

Politiek gezien wordt arbeidsparticipatie gestimuleerd

Vanuit de politiek bestaat inderdaad de visie dat meer uren werken moet worden beloond. Het vergroten van (de mate van) arbeidsparticipatie wordt daarom in beginsel gestimuleerd. Dat heeft in een bepaalde mate positieve financiële gevolgen op korte termijn. Maar het kabinet ziet ook andere gunstige factoren die hiermee samenhangen:

  • Deelname aan pensioenopbouw vergroot de koopkracht in een latere levensfase;
  • Een grotere aanspraak op een toekomstige uitkering in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid;
  • Vergroting van de kans op langdurigere arbeidsdeelname en de kans op het leiden van een economisch zelfstandig bestaan;
  • Een grotere mate van sociaal maatschappelijke interactie en de gunstige effecten daarvan voor iemand persoonlijk.

Ook bovenstaande factoren kunnen een motief vormen om in 2023 meer uren te gaan werken.

Gemiddelde marginale druk t.o.v. meer uren werken

In beginsel is voor veel mensen die zich de vraag stellen of het loont om meer uren te gaan werken, echter vooral de marginale druk een belangrijke factor. De wijze waarop de inkomstenbelasting in 2023 wordt ingericht en de mate van afbouw van inkomensafhankelijke regelingen bij inkomenstoename, zorgen ervoor dat een al dan niet aantrekkelijk deel van het extra inkomen dat wordt verdiend, daadwerkelijk in de zak van werkende zelf terechtkomt.

Voor de meeste mensen die in 2023 meer uren gaan werken, ligt de marginale druk zo rond de 50% tot 60%. Dat betekent dat ze 50% tot 40% van hun extra verdiende inkomen netto overhouden. Minder dan 5% kampt met een marginale druk van meer dan 70%. 20% van de werknemers houdt juist meer dan 60% van het extra inkomen over.

Komen de voordelen bij de juiste groepen terecht?

Met name de minstverdienende partner evenals alleenstaande ouders reageren normaliter sterk op een lage(re) marginale druk. Zij besluiten dan al snel om dan meer uren te gaan werken. Dat is vaak ook mogelijk omdat zij dikwijls deeltijdwerk verrichten, in tegenstelling tot kinderloze alleenstaanden en hoofdkostwinners, die vaak sowieso al voltijds werken.

Minstverdienende partners met kinderen kampen vrijwel overwegend met een lage marginale druk. Bij alleenstaande ouders ligt dat echter anders. Zij ontvangen veel verschillende vormen van inkomensondersteuning zoals huur- en zorgsubsidie. Deze regelingen zijn inkomensafhankelijk en bouwen af naarmate het inkomen stijgt. De marginale druk voor deze groep ligt daardoor relatief hoog voor hen.

Maar let op! Niet zelden staan er tegenover een afbouw van regelingen juist hogere heffingskortingen, waardoor meer uren werken weldegelijk lonend kan zijn.

Gevolgen meer uren werken vooraf in kaart brengen

De vraag of het voor een specifiek persoon lonend is om in 2023 meer uren te gaan werken, kan onder andere via de website van het Nibud en partners in kaart worden gebracht.

Heeft u hier als werkgever of werknemer een vraag over, dan kunt u ook contact opnemen met een van de medewerkers van Hut Accountants. Met specialisten binnen de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, is er altijd iemand beschikbaar die zijn visie op de inkomensgevolgen van meer werkuren voor u kan geven.

Neem gerust contact met ons op.