Let op! Omzet voor TVL van het 1e kwartaal 2021 doorgeven vóór 11 november a.s.

Ondernemers met naar verwachting minimaal 30% omzetverlies in het 1e kwartaal 2021 die aan de voorwaarden voldeden, konden via de TVL een Tegemoetkoming Vaste Lasten over dit kwartaal tot wel 85% krijgen. Het subsidiebedrag waarop daadwerkelijk recht was wordt achteraf definitief berekend op basis van de werkelijk gerealiseerde omzet. Begin november 2021 is ongeveer 50% van de ongeveer 100.000 recent verstuurde vaststellingsverzoeken inzake de TVL daadwerkelijk vastgesteld. Heeft u een e-mail ontvangen van RVO voor opgaaf van de werkelijke omzet van het 1e kwartaal 2021? Geef die omzet dan vóór 11 november a.s. door!

Doorgeven omzet TVL 1e kwartaal 2021 is niet veel werk

Het doorgeven van de gegevens voor de vaststelling voor de TVL van het 1e kwartaal is voor verreweg de meeste ondernemingen niet veel werk. Een groot aantal gegevens is namelijk al ingevuld op basis van data van de belastingdienst. Het doorgeven van deze gegevens en de omzet t.a.v. de TVL over het 1e kwartaal 2021, vergt dan alleen een digitaal akkoord van de ondernemer. Incidenteel is het noodzakelijk om de omzetgegevens te wijzigen en aanvullende informatie te verstrekken. De deadline van 11 november a.s. is echter zondermeer haalbaar. Stel het doorgeven niet uit!

Was er in uw onderneming sprake van een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer, dan dient een zogenaamd accountantsproduct te worden meegestuurd. Met dit accountantsproduct dat conform specifieke protocollen dient te worden gerealiseerd, bevestigt uw accountant dat de opgegeven omzetcijfers correct zijn en dat aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. De protocollen zijn zodanig opgesteld dat de administratieve lasten zo beperkt mogelijk zijn.

TVL terugbetalen middels betalingsregeling

Het grootste deel van de ondernemingen die een beroep hebben gedaan op TVL van het 1e kwartaal hebben meer omzetverlies geleden dan aanvankelijk verwacht. Zij ontvangen na de vaststelling meer geld vanuit de TVL als tegemoetkoming in de vaste lasten over het 1e kwartaal van 2021. Wanneer het omzetverlies beperkter was dan verwacht dan heeft u te veel subsidie genoten. Deze subsidie wordt omgezet in een renteloze lening en u moet dat bedrag terugbetalen. Daartoe kunt u zelf online een betalingsregeling treffen en terugbetalen in 6 of 12 maandelijkse termijnen. Het afspreken van een betalingsregeling op maat is ook mogelijk.

Hulp nodig van uw accountant?

Heeft u hulp nodig bij het bepalen en doorgeven van de gegevens voor de vaststelling voor het 1e kwartaal TVL 2021? Of wilt u hulp bij het afspreken van een terugbetalingsregeling? Hut Accountants staat u graag bij.

Onze specialisten binnen de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie zijn uitstekend op de hoogte van procedures en protocollen omtrent de TVL en de vaststelling van de daaruit genoten subsidie. Samen zorgen we dat het klopt!