Let op: levensloopregeling stopt per 1 november 2021 definitief!

Beschikt u over een levensloopregeling? De levensloopregeling stopt per 1 november 2021 definitief! Wanneer u niet tijdig maatregelen neemt, dan kan het zijn dat u onnodig veel belasting betaalt over het uitgekeerde tegoed. Hut Accountants licht u in over de gevolgen.

De levensloopregeling, wat is dat ook alweer?

De levensloopregeling is 15 jaar geleden ontwikkeld. Hiermee kan op een belastingtechnisch aantrekkelijke manier, bruto salaris worden gespaard ten behoeve van zorg- of studieverlof of een sabbatical in de toekomst. Al in 2011 werd de regeling weer afgeschaft waardoor nieuwe deelnemers niet meer werden toegelaten.

Waarom stopt de levensloopregeling dan per 1 november 2021 pas definitief?

Voor deelnemers in de levensloopregeling gold vanaf 2011 een overgangsrecht. Zij mochten dan ook volgens de fiscale regels doorsparen tot en met 2021 en opnemen conform de geldende criteria. Men kan tegenwoordig ook geld opnemen uit dit spaarpotje wanneer er geen verlof wordt opgenomen. Wanneer u 1 november 2021 nog over niet opgenomen of vrijgevallen bedragen beschikt, dan wordt dat op dat moment in één keer bij uw box 1-inkomen gevoegd. Dit bedrag wordt vervolgens fiscaal belast conform het progressieve tarief.

Welke mogelijkheden heeft u voor 1 november 2021 met betrekking tot uw levensloopregeling?

Voor 1 november 2021 kunt u wat betreft uw levensloopregeling 3 keuzes maken:

  1. U kunt het tegoed volledig opnemen voor verlof, vóór 1 november 2021.
  2. U kunt het voor die tijd laten omzetten in pensioen.
  3. U kunt het op die datum in 1 keer laten uitkeren (gaat automatisch).

Tot 1 november 2021 kunt u dus nog steeds met uw levensloopregeling een periode van onbetaald verlof financieren. Wanneer u nog zogenaamde fiscale pensioenruimte heeft, kunt u het ook voor die datum inleggen als extra pensioen.

Het uitkeren van levensloopgelden geschiedt automatisch wanneer u wat betreft keuzes 1 en / of 2 geen actie onderneemt.

Advies van Hut Accountants

Haast wat betreft het maken van keuzes inzake de levensloopregeling is vanwege het stoppen daarvan per 1 november 2021 geboden. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze lastige materie. Onze deskundigen op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie staan ervoor open om die met u te bespreken. Indien noodzakelijk verwijzen wij u door naar een van onze gespecialiseerde partners.